Khai báo Danh mục

Giúp CBTC khai báo dữ liệu đầu vào liên quan đến danh sách CBNV hưởng lương….

Cập nhật 31/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Bình luận

Để lại bình luận