1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Dự toán lương
  4. Dự toán lương muốn hiển thị chi tiết hệ số phụ cấp và quy đổi tất cả các phụ cấp ra hệ số?

Dự toán lương muốn hiển thị chi tiết hệ số phụ cấp và quy đổi tất cả các phụ cấp ra hệ số?

Trả lời: Sau khi lập dự toán lương, tích chọn trên giao diện dự toán lương: Hiển thị chi tiết hệ số & phụ cấp, Hiển thị tất cả phụ cấp theo hệ số.

Cập nhật 01/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan