1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

Xem phim hướng dẫn

1. Đối với những khách hàng lần đầu sử dụng phần mềm MISA SalaGov, sau khi đăng nhập vào phần mềm, chương trình sẽ hiển thị thông báo đọc hướng dẫn hoặc xem phim hướng dẫn.

Đối với những khách hàng muốn xem hướng dẫn sử dụng thì chọn menu Hướng dẫn tính lương trên thanh công cụ.

2. Tại đây, chương trình đã thống kê lại các bước sử dụng cho người dùng bao gồm:

  • Chuẩn bị dữ liệu
  • Tính lương
  • In báo cáo lương

3. Để xem hướng dẫn chi tiết mỗi nghiệp vụ, anh/chị nhấn vào từng nội dung tương ứng.

Chuẩn bị dữ liệu

1. Để xem chi tiết các bước Chuẩn bị dữ liệu, kích chuột vào phần Chuẩn bị dữ liệu, tại đây chương trình sẽ hiển thị các bước sau:

2. Nhấn vào từng nghiệp vụ, chương trình sẽ hiển thị hướng dẫn tổng quan và đường dẫn sang chức năng tương ứng. Khi anh chị nhấn vào đường dẫn, màn hình sẽ tự động chuyển hướng sang nghiệp vụ cần khai báo.

Ví dụ: Tại phần Khai báo dữ liệu, nhấn vào đường dẫn chức năng Khai báo danh mục => chương trình sẽ hiển thị màn hình để anh/chị khai báo các danh mục.

Tính lương

Tương tự, tại mục Tính lương, chương trình sẽ hiển thị các nghiệp vụ tính lương như sau:

Nhấn vào từng nghiệp vụ, chương trình sẽ có hướng dẫn tổng quan và đường dẫn sang chức năng tương ứng.

In báo cáo lương

Sau khi đã tính lương và cần in báo cáo lương, anh/chị chọn In báo cáo lương để xem hướng dẫn tổng quan các bước tương ứng:

Câu hỏi thường gặp

Trong quá trình sử dụng, nếu gặp bất kỳ vướng mắc gì, thì anh/chị có thể xem thêm các câu hỏi thường gặp ngay góc phải màn hình.

  • Đồng thời có thể nhập từ khóa vướng mắc tại ô Nhập từ khóa tìm kiếm. (Lưu ý: Nên đặt từ khóa tìm kiếm sát với vấn đề đơn vị đang gặp phải)
  • Có thể nhấn Xem tất cả câu hỏi, chương trình sẽ tự động chuyển hướng sang các câu hỏi thường gặp của trang hướng dẫn sử dụng để anh/chị tham khảo thêm.

Cập nhật 05/05/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan