1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn Thực hiện Truy lĩnh khác trên phần mềm MISA SalaGov

Hướng dẫn Thực hiện Truy lĩnh khác trên phần mềm MISA SalaGov

Xem video hướng dẫn tại đây:

[MISA SalaGov] Truy lĩnh khác from MISA JSC on Vimeo.

Mục đích: Giúp cho kế toán có thể truy lĩnh được các trường hợp không đi theo Quyết định lương, phụ cấp hay Nghị định về việc tăng MLCS nào mà phát sinh theo sự vụ thực tế của đơn vị.

Ví dụ: Ngày 05/12/2023, đơn vị đã trả lương tháng 12 cho các CBNV. Đến ngày 08/12/2023, CBNV A mới bắt đầu đi làm lại sau thai sản. Do đó, đến 01/2024, kế toán cần tính truy lĩnh lại lương những ngày đi làm tháng 12 của CBNV A, tức từ 08/12/2023 đến 31/12/2023.

Các bước thực hiện như sau: 

Bước 1: Xác định căn cứ tính

1. Tại tab menu Tính lương\Truy lĩnh\chọn Truy lĩnh khác. 

2. Phần mềm hiển thị giao diện Căn cứ tính để anh/chị xác định các thông tin làm căn cứ tính cho bảng truy lĩnh:

 • Tên bảng truy lĩnh Lương, phụ cấp được truy lĩnh: Anh/chị nhập tên bảng truy lĩnh.
 • Chọn các khoản lương, phụ cấp của CBNV được tính truy lĩnh.
 • Kỳ lương: phần mềm mặc định tính vào kỳ lương tháng hiện tại. A/c cũng có thể thay đổi sao cho phù hợp.
 • Phí chuyển khoản ngân hàng: Anh/chị chọn Phí chuyển khoản NH phù hợp tại đơn vị.
 • Nguồn chi trả: Chọn 1 trong các nguồn tại Nguồn chi trả.
 • Sau khi điền xong thông tin anh/chị chọn Tiếp tục.
Bước 2: Chọn các CBNV được tính truy lĩnh
 • Anh/chị chọn các CBNV được truy lĩnh kỳ này bằng cách chọn chính xác các CBNV được truy lĩnh, hoặc chọn nhanh qua các bộ lọc Loại cán bộ, Phòng ban, tìm kiếm theo Họ và tên, SHCB… Sau khi chọn xong CBNV anh/chị chọn Đồng ý.

Lưu ý: Anh/chị có thể nhập khẩu nhanh kết quả truy lĩnh vào phần mềm đối với các trường hợp tính toán đặc biệt.

Bước 3: Điền số liệu truy lĩnh cho từng CBNV
 • Tại bảng tính truy lĩnh, anh/chị nhập số tiền truy lĩnh của từng khoản cho mỗi CBNV.
 • Nếu muốn bổ sung CBNV vào bảng tính, anh chị có thể chọn Thêm dòng để thêm 1 CBNV, hoặc Chọn CBNV để thêm nhiều người vào bảng tính.
Bước 4: Hoàn tất việc điền số liệu bảng tính
 • Sau khi đã điền số liệu xong, a/c nhấn Hoàn thành để xác nhận tất cả số liệu bảng truy lĩnh.
 • Từ bảng truy lĩnh, anh chị có thể in các biểu mẫu truy lĩnh bằng cách chọn In và thực hiện in biểu mẫu tương ứng như in mẫu 09.
  • Sinh chứng từ chi trả lương, anh chị vẫn thực hiện như các bước đối với bảng lương, phụ cấp hàng tháng.
Cập nhật 04/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?