1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R5
  4. Kế toán mong muốn khi tính lương và truy lĩnh lương của CBNV thì thể hiện 2 dòng riêng biệt trên bảng lương

Kế toán mong muốn khi tính lương và truy lĩnh lương của CBNV thì thể hiện 2 dòng riêng biệt trên bảng lương

1. Mục đích

Giúp kế toán khi tính lương và truy lĩnh lương của CBNV thì thể hiện 2 dòng riêng biệt trên bảng lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R5, phần mềm bổ sung tham số cho phép in bảng lương hiển thị tách dòng truy lĩnh lương riêng nếu có. Ngoài ra phần mềm bổ sung thêm cột STT (mặc định ẩn) ở phía cuối để đơn vị nếu muốn hiển thị thêm cột STT thì có thể sử dụng cột này.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, chọn bảng lương cần in.

2. Nhấn In bảng lương. Chọn in mẫu Bảng thanh toán tiền lương PGD Tháp Mười.

3. Phần mềm đã bổ sung tham số cho phép in bảng lương hiển thị dòng truy lĩnh lương riêng (nếu có).

4. Ngoài ra, phần mềm cũng đã bổ sung thêm cột STT (mặc định ẩn) ở phía cuối để đơn vị nếu muốn hiển thị thêm cột STT thì có thể sử dụng cột này.

5. Khi đó, những CBNV nào có truy lĩnh sẽ được hiển thị 2 dòng trên bảng lương, đồng thời bổ sung cột TT ở phía cuối bảng lương như đơn vị đã tích chọn.

Cập nhật 03/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan