Quản lý danh mục đơn vị nhận tiền

Giúp kế toán quản lý được danh mục các đơn vị nhận tiền từ đơn vị của mình.

1. Tại menu Danh mục, chọn Đơn vị nhận tiền, màn hình Danh sách đơn vị nhận tiền sẽ hiển thị danh sách các đơn vị.

2. Để thêm mới tài khoản vào danh sách, anh/chị chọn Thêm.

 • Nếu đơn vị nhận tiền thêm mới không phải cơ quan thuế, anh/chị khai báo các thông tin:
  • Mã đơn vị
  • Tên đơn vị
  • Địa chỉ
  • Số tài khoản
  • Mã ngân hàng
  • Tên ngân hàng
  • Nhấn Đồng ý.
 • Nếu đơn vị thêm mới là cơ quan thuế, anh/chị tích chọn Là cơ quan thuế => Phần mềm hiển thị thêm các trường thông tin:
  • Mã cơ quan quản lý thu
  • Cơ quan quản lý thu
  • Mã kho bạc nhà nước
  • KBNN hạch toán khoản thu
  • Anh/chị khai báo các trường thông tin, sau đó nhấn Đồng ý.

3. Để xóa tài khoản anh/chị chọn biểu tượng thùng rác cuối dòng tài khoản mà mình muốn xóa, phần mềm sẽ hiện cảnh báo để xác nhận, chọn Có để xóa tài khoản này.

Cập nhật 15/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan