1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R37
 4. Tính năng mới R37 – Ngày phát hành 07/06/2023

Tính năng mới R37 – Ngày phát hành 07/06/2023

1. Kế toán muốn trải nghiệm đồng nhất các chức năng được sử dụng trên các giao diện phần mềm

Từ phiên bản R37:

 • Đồng nhất thiết kế trên các giao diện về mặt chức năng sử dụng để thuận tiện cho người dùng.
 • Bố cục, sắp xếp, quy chuẩn lại chức năng trên màn hình danh sách, màn hình chi tiết để nhất quán trên toàn bộ sản phẩm.
 • Phân hệ Tiền lương\Chi trả lương:
  • Tại Lập chứng từ\Danh sách chứng từ chi trả lương.
  • Tại Kho bạc điện tử\Hồ sơ giao dịch.
 • Phân hệ Tiền lương\Tính lương:
  • Tính lương hệ số, phụ cấp\Danh sách bảng tính lương hệ số, phụ cấp.
  • Tính các khoản khác\Danh sách bảng tính các khoản PCĐBN.
  • Tính khấu trừ KTX.
  • Tính lương truy lĩnh.
  • Truy thu lương.
 • Phân hệ Thuế\Thuế TNCN:
  • Đăng ký mã số thuế\Màn hình danh sách tờ khai đăng ký mã số thuế.
  • Đăng ký người phụ thuộc\Màn hình danh sashc tờ khai đăng ký người phụ thuộc.
  • Tính thuế TNCN\Màn hình danh sách Bảng tính thuế.
  • Tính thuế TNCN\Màn hình chi tiết bảng tính thuế.
  • Tính thuế TNCN\Màn hình danh sách Tờ khai.
  • Quyết toán thuế\Màn hình quyết toán thuế.
  • Quyết toán thuế\Màn hình danh sách tờ khai.
  • Chứng từ khấu trừ thuế\Danh sách chứng từ khấu trừ thuế.
 • Phân hệ Thuế\Danh mục:
  • Tại Phòng ban.
  • Tại Phụ cấp.
  • Tại Ngạch bậc lương\Theo số tiền.
  • Tại Ngạch bậc lương\Theo hệ số.
  • Tại Phụ cấp ĐBN.
  • Tại Khấu trừ KTX.
  • Tại Mục lục ngân sách.
  • Tại Mẫu trộn.
  • Tại Tài khoản ngân hàng, kho bạc.
  • Tại Đơn vị nhận tiền.
 • Phân hệ Dự toán lương:
  • Tại danh sách lập dự toán lương.
  • Tại danh sách lập dự toán lương bổ sung.

2. Kế toán muốn in được báo cáo theo mẫu 15.1 của TT342 để nộp Phòng tài chính

Trước đây:

 • Các đơn vị khối Quản lý nhà nước, hàng năm khi lập dự toán lương, PTC yêu cầu các đơn vị lập thêm biểu 15.1 theo TT342/2016/TT-BTC “Báo cáo biên chế – tiền lương của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể năm…” chi tiết theo từng CBNV của đơn vị.
 • MISA SalaGov hiện chưa đáp ứng mẫu báo cáo 15.1; các số liệu trên báo cáo thường được tổng hợp từ nhiều mục khác nhau trên phần mềm.
 • Kế toán không in được mẫu 15.1 trên phần mềm mà phải tự tổng hợp báo cáo ngoài excel.

Từ phiên bản R37:

 • Kế toán muốn in được báo cáo theo mẫu 15.1 của TT342 để nộp Phòng tài chính.
 • Bổ sung báo cáo Mẫu 15.1: Báo cáo biên chế – tiền lương của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể:

  • Vị trí:
   • Bảng dự toán lương.
   • Bảng tổng hợp dự toán lương.
   • Báo cáo\Báo cáo dự toán lương.
  • Phạm vi đáp ứng
   • Đơn vị chủ quản.
   • Đơn vị tài chính.
   • Các đơn vị con có Loại hình đơn vị là Quản lý nhà nước/Đảng/Đoàn thể.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Khi tất cả các cột con thuộc cột cha không hiển thị trên mẫu 09 tùy chỉnh, kế toán mong muốn độ rộng cột cha sẽ hài hòa hơn để báo cáo in ra đẹp và cân xứng

Trước đây:

 • Tại đơn vị có phát sinh các khoản lương, phụ cấp theo lương và các khoản phụ cấp đặc biệt ngành. Hàng tháng, kế toán tính các khoản PC ĐBN và in mẫu 09 đi KBNN thành nhiều lần khác nhau tương ứng với các khoản lương, phụ cấp theo lương và các khoản phụ cấp đặc biệt ngành phát sinh theo từng lần tính. Các khoản PCĐBN được chọn để đi từng lần không giống nhau giữa các tháng.
 • Phần mềm cho phép tính nhiều khoản PCĐBN trong cùng 1 tháng. Sau đó, tùy chỉnh mẫu 09, tách các cột cha thành nhiều cột con. Các cột thường tách cột con là Cột 9 – Tiền phụ cấp và trợ cấp khác và Cột 10 – Tiền khoán.
 • Kế toán toán có thể tùy chỉnh cột nào không phát sinh số liệu thì không hiển thị. Khi đó, STT cột và độ rộng cộ được co kéo phù hợp với khổ giấy.
 • Trường hợp các cột con được ẩn đi do không phát sinh số liệu, độ rộng cột cha lại đang giữ nguyên độ rộng của tất cả các cột con. Khi in báo cáo sẽ mất cân xứng (do có cột rộng hơn hẳn các cột khác mà không có số liệu).

Từ phiên bản R37:

 • Khi tất cả các cột con thuộc cột cha không hiển thị trên mẫu 09 tùy chỉnh, kế toán mong muốn độ rộng cột cha sẽ hài hòa hơn để báo cáo in ra đẹp và cân xứng.
 • Trường hợp in báo cáo có tùy chọn thiết lập ẩn cột con khi không có số liệu phát sinh, các cột còn lại phải điều chỉnh lại độ rộng của mẫu mặc định mang đi.

4. Kế toán mong muốn xem được công thức của các số liệu trong bảng tính lương

Trước đây:

 • Kế toán thực hiện tính lương trên SalaGov, khi tính lương, phát sinh trường hợp số liệu không khớp với bảng tính excel. Khi xác định được khoản nào đó bị lệch, kế toán không biết được nguyên nhân chênh lệch từ đâu, khoản đó được tính toán như thế nào.
 • Kế toán khó khăn trong việc kiểm tra tính chính xác của các số liệu trên bảng tính lương và tìm ra nguyên nhân chênh lệch.

Từ phiên bản R37:

 • Kế toán mong muốn xem được công thức của các số liệu trong bảng tính lương.
 • Bổ sung tiện ích cho phép Kế toán có thể xem được công thức tính toán số liệu trên bảng tính lương khi nhấn vào số liệu chi tiết (nếu có công thức).
 • Vị trí: Tại các ô số liệu trên bảng tính lương tại Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp\Chi tiết bảng lương.
 • Nhấn chọn vào ô số liệu để xem công thức chi tiết.

5. Kế toán mong muốn có thể nhập dữ liệu thuyết minh khi tùy chọn tự nhập tại các báo cáo khác mẫu 09

Trước đây:

 • Hàng tháng, Kế toán thực hiện tính lương, phụ cấp cho CBNV và lập hồ sơ chi trả lương nộp qua DVC (Cổng thông tin điện tử KBNN) để trả lương cho CBNV.
 • Hồ sơ chi trả lương bao gồm: Mẫu C02a-HD; 09/NĐ11; C2-02a/NS hoặc C4-02a/NS. Trong đó mẫu C02a-HD và mẫu 09/NĐ11 kho bạc nhà nước yêu cầu phải thuyết minh sự thay đổi tháng này so với tháng trước.
 • Khi chọn thuyết minh theo mẫu số 02, Kế toán không thuyết minh được sự thay đổi tháng này so với tháng trước trên mẫu C02a-HD. Đồng thời kế toán chưa biết làm thế nào để thay đổi được mẫu thuyết minh theo đúng mẫu KBNN yêu cầu.

Từ phiên bản R37:

 • Kế toán mong muốn có thể  nhập dữ liệu thuyết minh khi tùy chọn tự nhập tại các báo cáo khác mẫu 09.
 • Với các mẫu bảng lương tùy chỉnh khác mẫu 09, nếu có thiết lập theo mẫu thuyết minh số 03 thì khi in tham số sẽ hiển thị thêm ô nhập nội dung thuyết minh.
Cập nhật 08/06/2023

Bài viết này hữu ích chứ?