1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R38
 4. Tính năng mới R38 – Ngày phát hành 30/06/2023

Tính năng mới R38 – Ngày phát hành 30/06/2023

1. Kế toán mong muốn luôn sử dụng được CKS bằng USB token để ký báo cáo và giao dịch với các cơ quan liên quan

Trước đây:

 • Các đơn vị khối HCSN, kế toán toán/thủ trưởng đơn vị đang sử dụng chư ký số bằng USB Token để ký trên các báo cáo cũng như nộp các hồ sơ giao dịch với DVC, BHXH, Thuế.
 • Phần mềm đã đáp ứng tính năng ký số, đơn vị cần cài đặt công cụ MISA KYSO. Khi MISA KYSO cập nhật phiên bản mới, kế toán phải tự vào Hệ thống\Thiết lập chữ ký số và tải bản cài đặt mới nhất về  mà không có hướng dẫn.
 • Kế toán không biết làm cách nào để tiếp tục sử dụng Chữ ký số được khi gặp lỗi và phải liên hệ với nhân viên MISA để được hỗ trợ, mất thời gian và bất tiện.

Từ phiên bản R38:

 • Kế toán mong muốn luôn sử dụng được CKS bằng USB token để ký báo cáo và giao dịch với các cơ quan liên quan.
 • Cập nhật luồng ký số bằng USB Token, bổ sung thông báo tại các trường hợp để kế toán biết mình cần làm gì.
  • Trường hợp 1: Phiên bản MISA KYSO đã cũ.
  • Trường hợp 2: Hệ điều hành của máy không đủ điều kiện.

2. Chuyên viên đơn vị tài chính mong muốn tổng hợp được báo cáo theo mẫu 2a để nộp cho đơn vị cấp trên

Trước đây:

 • Hàng năm, các đơn vị trực thuộc sẽ gửi dự toán lương lên cho PTC và PTC sẽ cần tổng hợp lại trước khi gửi lên cho Sở Tài chính.
  Sau khi tổng hợp, chuyên viên phòng tài chính sử dụng mẫu số 2a: Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện (Là 1 phần của biểu 2a theo hướng dẫn tại TT46/2019/TT-BTC), nhưng chỉ lấy số liệu theo MLCS đang thực hiện)
 • Số liệu trên báo cáo gồm:
  • Số liệu trên các cột từ cột 1–> Cột 18
  • Thêm cột tổng nhu cầu kinh phí thực hiện: Tính bằng tổng tiền lương, phụ cấp 1 tháng * 12 tháng.
  • Mẫu này được tổng hợp hàng năm, không phụ thuộc vào việc có hay không sự thay đổi của MLCS.
 • Phần mềm chưa đáp ứng mẫu 2a: Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện ở phân hệ Dự toán lương. Chuyên viên đơn vị tài chính không tổng hợp được mẫu 2a trên phần mềm nên vẫn phải tổng hợp thủ công ngoài excel.

Từ phiên bản R38:

 • Chuyên viên đơn vị tài chính mong muốn tổng hợp được báo cáo theo mẫu 2a để nộp cho đơn vị cấp trên.
 • Tại phân hệ Dự toán lương: Bổ sung Biểu số 2a: Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện (Dự toán lương), cho phép kế toán đơn vị trực thuộc và đơn vị chủ quản đều in được báo cáo này.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Kế toán muốn xem luồng tính ra được các số liệu trên bảng tính lương

Trước đây:

 • Kế toán khi thực hiện tính lương trên phần mềm SalaGov. Khi tính lương, phát sinh trường hợp số liệu không khớp với bảng tính excel. Kế toán sẽ phải kiếm tra số liệu của từng cột trên bảng tính lương hệ số, phụ cấp.
 • Khi cột nào đó bị lệch, kế toán không thể biết được nguyên nhân chênh lệch từ đâu, vì không biết cột đó đang được tính toán như thế nào. Phần lớn đều phải nhờ nhân viên MISA hỗ trợ, mất thời gian và không tiện ích.

Từ phiên bản R38:

 • Kế toán mong muốn có thể biết được cách tính của từng cột trên bảng tính lương hệ số, phụ cấp để đối chiếu số liệu dễ dàng hơn.
 • Tại Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp: Bổ sung tiện ích cho phép Kế toán đơn vị có thể xem Quy trình tính và chi trả lương tổng quan tại danh sách bảng tính.
 • Tại chi tiết từng bảng lương, Kế toán cũng có thể xem quy trình này.
 • Kế toán có thể truy cập các chức năng/nghiệp vụ tương ứng từ sơ đồ quy trình.

4. Kế toán mong muốn phần đọc số tiền bằng chữ sẽ đọc số thực lĩnh hiển thị trên các báo cáo mẫu C02

Trước đây:

 • Hàng tháng, kế toán thực hiện tính lương và phụ cấp cho CBNV, bao gồm các khoản phụ cấp ĐBN. Sau đó khi lập mẫu C02-HD, kế toán có thể tính các khoảng PC ĐBN hoặc không, số thực lĩnh bằng chữ sẽ trùng với số thực lĩnh bằng số ở bảng C02-HD>
 • Hiện tại trên phần mềm, khi tạo mẫu C02-HD tùy chỉnh, phần tổng thực lĩnh và đọc số tiền bằng chữ không giống nhau do phần đọc số tiền bằng chữ đang đọc tổng thực lĩnh trên bảng lương chứ không đọc tổng thực lĩnh trên báo cáo.

Từ phiên bản R38:

 • Kế toán mong muốn phần đọc số tiền bằng chữ sẽ đọc số thực lĩnh hiển thị trên các báo cáo mẫu C02.
 • Sửa lại cách lấy số liệu của dòng Tổng số tiền (Viết bằng chữ) là đọc số tiền bằng chữ cột Số còn được lĩnh trên báo cáo.

5. Kế toán mong muốn các báo cáo tính lương thể hiện đúng số ngày công làm căn cứ tính lương để đáp ứng biểu mẫu của đơn vị

Trước đây:

 • Trong tháng, có 1 CBNV nghỉ không lương 1.5 ngày, số ngày đi làm hưởng nguyên lương là 20.5 ngày. Khi kế toán chấm công, tính lương, in các báo cáo đều để số ngày đi làm hưởng nguyên lương là 20.5 ngày (đúng với với thực tế).
 • Phần mềm đã đáp ứng tính các khoản liên quan đến số ngày hưởng nguyên lương đều đúng với thực tế. Tuy nhiên nếu số ngày hưởng nguyên lương là số thập phân thì sẽ bị làm tròn lên số nguyên (VD: 20.5 ngày -> 21 ngày).
 • Khi in báo cáo, thông tin không chính xác, kế toán chưa có cách xử lý thông tin này trên phần mềm nên phải dùng Excel bên ngoài gây mất thời gian.

Từ phiên bản R38:

 • Kế toán mong muốn các báo cáo tính lương thể hiện đúng số ngày công làm căn cứ tính lương để đáp ứng biểu mẫu của đơn vị.
 • Tại Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp\Bảng lương chi tiết của cán bộ, nhân viên: Bổ sung cột Ngày công chuẩn Ngày công thực tế để kế toán đối chiếu, so sánh dễ dàng.
 • Với các mẫu báo cáo tĩnh có thông tin ngày hưởng lương thực tế thì số ngày được tính chính xác, không làm tròn lên số nguyên nếu ngày hưởng thực tế là số thập phân.
  • Bảng in lương biên chế – Mẫu C02-HD
  • Bảng in lương hợp đồng – Mẫu C02-HD
  • C02a-HD: Bảng thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương, các khoản trích nộp theo lương.
  • C02a-HD – Hỗ trợ tập sự.
 • Với các mẫu báo cáo tùy chỉnh của phân hệ Tiền lương: Khi trên báo cáo có thông tin ngày hưởng lương thực tế thì lấy số chinh xác, không làm tròn nếu ngày hưởng là số thập phân.

6. Cập nhật mức lương cơ sở theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP áp dụng từ 01/07/2023 và các ảnh hưởng liên quan

Trước đây:

 • Từ 01/07/2023, áp dụng mức lương cơ sở mới 1.800.000 đồng (trước đây là 1.490.000 đồng) cho tất cả các CBCCVC tại đơn vị hành chính sự nghiệp.

Từ phiên bản R38:

 • Cập nhật mức lương cơ sở theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP áp dụng từ 01/07/2023 và các ảnh hưởng liên quan.
 • Trên bảng tính lương khi xác định phân bổ theo nguồn, thay đổi quy tắc bắt buộc tổng lương phải bằng MLCS hiện tại thành cảnh báo trong trường hợp mức lương kế toán nhập nhỏ hơn 1.800.000 đồng.
Cập nhật 30/06/2023

Bài viết này hữu ích chứ?