1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R40
 4. Tính năng mới R40 – Ngày phát hành 24/07/2023

Tính năng mới R40 – Ngày phát hành 24/07/2023

1. [Ảnh hưởng gộp sản phẩm MISA SalaGov] Cập nhật lại luồng thông báo và đăng ký gia hạn trên phần mềm

2. [Ảnh hưởng gộp sản phẩm MISA SalaGov] Cập nhật lại quy tắc đọc giấy phép sử dụng trên phần mềm SalaGov

3. Các các nhân viên sử dụng MISA SalaGov muốn xác nhận chính sách quyền riêng tư và thỏa thuận sử dụng dịch vụ căn cứ theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP

Trước đây:

 • Chỉ Quản trị hệ thống mỗi đơn vị có quyền xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ với MISA SalaGov. Những người dùng cuối của MISA SalaGov không được chủ động xác nhận Quyền riêng tư về dữ liệu và Thỏa thuận sử dụng dịch vụ.
 • Chưa phù hợp với quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân mới ban hành.

Từ phiên bản R40:

 • Mỗi Cán bộ nhân viên khi sử dụng MISA SalaGov muốn xác nhận chính sách quyền riêng tư và thỏa thuận sử dụng dịch vụ căn cứ theo Nghị định 13/203/NĐ-CP.
 • Thay đổi lại luồng xác nhận đồng ý Thỏa thuận sử dụng:
  • Bỏ xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ của tổ chức khách hàng với MISA.
  • Bổ sung thỏa thuận sử dụng dịch vụ của từng người dùng phần mềm với MISA.
  • Bổ sung thỏa thuận Chính sách về quyền riêng tư của từng người dùng trên phần mềm với MISA.
 • Trường hợp tài khoản chưa nâng cấp bảo mật lên MISA ID:
  • Sau khi đăng nhập vào MISA SalaGov, anh/chị vui lòng nhập mật khẩu để Nâng cấp tài khoản MISA giúp bảo mật tài khoản.
  • Anh/chị có thể nhấn chọn xem trước Thỏa thuận sử dụng dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư.
  • Chọn Cập nhật để nâng cấp bảo mật tài khoản đồng thời xác nhận các điều khoản trong Thỏa thuận sử dụng dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư.
  • Sau khi đăng nhập vào phần mềm, để xem lại lịch sử xác nhận, nhấn vào biểu tượng dấu hỏi chấm, chọn Thỏa thuận dịch vụ hoặc Chính sách quyền riêng tư.
 • Trường hợp tài khoản đã nâng cấp bảo mật tài khoản lên MISA ID:
  • Phần mềm kiểm tra tài khoản đã xác nhận Thỏa thuận sử dụng dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư chưa.

   • Nếu chưa xác nhận Thỏa thuận sử dụng dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư mới nhất: Anh/chị tích chọn để xác nhận đồng thời cả hai, nhấn Xác nhận.
   • Nếu đã xác nhận nhưng MISA thay đổi Thỏa thuận sử dụng (Phiên bản mới nhất): Tích chọn Tôi đồng ý với các điều khoản trong Thỏa thuận sử dụng. 
   • Nếu đã xác nhận Thỏa thuận sử dụng dịch vụ hoặc Chính sách quyền riêng tư: Tích chọn xác nhận chính sách/thỏa thuận còn lại.
  • Anh/chị có thể chọn Tải xuống để lưu trữ Thỏa thuận sử dụng/Chính sách quyền riêng tư.
  • Để xem lại lịch sử xác nhận, nhấn vào biểu tượng dấu hỏi chấm, chọn Thỏa thuận dịch vụ hoặc Chính sách quyền riêng tư.
Cập nhật 26/07/2023

Bài viết này hữu ích chứ?