1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R41
 4. Tính năng mới R41 – Phát hành ngày 10/08/2023

Tính năng mới R41 – Phát hành ngày 10/08/2023

1. Kế toán muốn gửi kèm bảng kê 07 trong luồng Chi lương điện tử KBNN

Trước đây:

 • Theo quy định khi kế toán đơn vị lập hồ sơ thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản thì chứng từ bao gồm:
  • Bảng thanh toán 09
  • Giáy rút dự toán/Ủy nhiệm chi
  • Tài liệu đính kèm khác (Định dạng PDF) (nếu có)
  • Bảng kê 07
 • Hiện tại trên phần mềm khi chọn chứng từ chi lương qua KBNN, sau khi Thêm mẫu 09 thì chọn tiếp được chứng từ khác. Tuy nhiên nếu chọn kèm mẫu 07 thì hiển thị thông báo không được chọn kèm mẫu 07.

Từ phiên bản R41:

 • Kế toán muốn gửi kèm bảng kê 07 trong luồng Chi lương điện tử KBNN.
 • Cho phép chọn mẫu bảng 07 khi đã tích chọn mẫu 09. Nếu chuyển cả bảng kê 07 thì sẽ chuyển theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Mẫu M1.
 • Các trường hợp cần thông báo khi có chọn mẫu 09: Chưa chọn đủ tối thiểu 2 mẫu chứng từ bắt buộc:
  • Mẫu số 09, Mẫu C2-02a hoặc mẫu C4-02a hoặc mẫu 09 chọn kèm mẫu C2-02b hoặc mẫu C4-02c.
  • Câu cảnh báo: Chứng từ giao dịch  không hợp lệ.
 • Mẫu số 09-NDD bắt buộc phải nộp kèm cùng một trong số các mẫu chứng từ sau:
  • Mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
  • Mẫu C4-02a/NS: Ủy nhiệm chi (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
  • Bảng kê 07: Bảng kê nội dung thanh toán, tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP)
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Kế toán muốn gửi phần Thuyết minh của bảng lương 09 khi gửi bảng lương lên KBNN

Trước đây:

 • Khi gửi Mẫu 09 theo luồng chi lương điện tử, Kế toán muốn gửi cả phần thuyết minh. Phần Thuyết minh KBNN chỉ nhận các dạng text.
 • Hiện tại trền phần mềm có nhiều mẫu thuyết minh, bao gồm cả định dạng text và mẫu biểu.

Từ phiên bản R41:

 • Kế toán muốn gửi phần Thuyết minh của bảng lương 09 khi gửi bảng lương lên KBNN.
 • Trên mẫu 09, nếu khách hàng dùng phần thuyết minh đều là text thò sẽ truyền thông tin text sang KBNN.
 • Nếu khách hàng dùng phần thuyết minh có cả text và bảng biểu hoặc một dạng khác thì để trống

3. Với đơn vị dùng cả Tài khoản dự toán và Tài khoản tiền gửi để chi trả lương, đơn vị vẫn thực hiện được Chi lương điện tử

Trước đây:

 • Trong 1 số trường hợp đơn vị dùng cả Tài khoản dự toán và Tài khoản tiền gửi để chi lương, đo đó trên bảng lương mẫu 09 tích chọn cả 2 giá trị.
 • Trước đây trên KBNN chỉ được tích chọn 1 trong 2 giá trị Tài khoản dự toán và Tài khoản tiền gửi. Hiện nay đã thay đổi có thể chọn cả 2 giá trị.

Từ phiên bản R41:

 • Với đơn vị dùng cả Tài khoản dự toán và Tài khoản tiền gửi để chi trả lương, đơn vị vẫn thực hiện được Chi lương điện tử.
 • Khi thực hiện chi lương điện tử qua KBNN, khi chọn thêm mẫu 09 thì lấy lên tất cả mẫu 09 đã ký số.
 • Với bảng lương cũ nếu không tích chọn thì không lấy lên danh sách chọn mẫu 09 tại chi lương điện tử
 • Bổ sung yêu cầu thông tin bắt buộc tại thông tin tài khoản trên tham số in các mẫu 09, mặc định tích chọn Tài khoản dự toán.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

4. Kế toán mong muốn xác định được CBNV thuộc đúng loại hợp đồng và in được mẫu 09 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP quy định

Trước đây:

 • Theo như CV-4123/KBNN, có 3 điểm thay đổi để phục vụ việc kiểm soát thanh toán lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP:
  • Mẫu 09: Thay đổi các nhóm hưởng lương và Cột 6 Tiền công lao động thường xuyên theo hợp đồng sửa thành Tiền công lao động theo hợp đồng.
  • Kinh phí thực hiện: Các phân bố nguồn chi trả khác nhau giữa các nhóm đơn vị. Ở mỗi nhóm đơn vị thì cách phân bổ nguồn giữa các nhóm hưởng lương là giống nhau.
  • Hạch toán kế toán: Thay đổi thông tin mục lục ngân sách của CBNV để phục vụ cho việc hạch toán kế toán.
 • Hiện tại kế toán không có cách nào để xác định được các CBNV của đơn vị mình thuộc loại hợp đồng là Hợp đồng theo Nghị định số 111/2022.
 • Kế toán mất thời gian và công sức để nhặt các CBNV vào đúng nhóm hưởng lương khi muốn in mẫu 09 theo Nghị định mới.

Từ phiên bản R41:

 • Kế toán mong muốn xác định được CBNV thuộc đúng loại hợp đồng và in được mẫu 09 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP quy định.
 • Bổ sung 2 giá trị trong danh mục Loại hợp đồng:
  • Hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.
  • Hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.
 • Bổ sung mẫu nhóm hưởng lương mặc định mang đi.
 • Hướng dẫn Kế toán in mẫu 09 theo Nghị định 111/2022/NĐCP quy định theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 14/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?