1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R46
 4. Tính năng mới R46 – Phát hành ngày 30/11/2023

Tính năng mới R46 – Phát hành ngày 30/11/2023

1. Kế toán mong muốn in được báo cáo tổng hợp tiền lương đã chi từ các bảng lương, bảng truy lĩnh, bảng truy thu theo các kỳ tổng hợp linh động.

Trước đây: 

 • Tại các đơn vị chi tiết, kế toán cần tổng hợp lại kinh phí dùng để chi trả cho lương Cán bộ nhân viên là bao nhiêu từ đầu năm tới giờ, để Phòng Tài chính xem xét xem số tiền đã chi đó với nguồn đã cấp từ đầu năm thì có cần cấp thêm nguồn kinh phí không. Kế toán lập bảng tổng hợp tiền lương từ đầu năm tới thời điểm hiện tại để nộp lên Phòng Tài chính.
 • Hiện tại phần mềm đã có đầy đủ các thông tin đầu vào để làm cơ sở lập báo cáo. Đã có báo cáo C02-HD (Bảng thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương, các khoản trích nộp theo lương) nhưng:
  • Chỉ là số liệu của bảng lương 1 tháng/1 quý.
  • Chưa tổng hợp được từ cả bảng truy lĩnh, truy thu vì tại thời điểm chi trả lương cho tháng, có thể chưa chi trả đúng lương, phụ cấp mà sau đó phát sinh truy lĩnh/truy thu

Từ phiên bản R46:

 • Kế toán có thể in được báo cáo tổng hợp tiền lương từ các bảng lương, bảng truy lĩnh, bảng truy thu theo các kỳ tổng hợp linh động.
 • Bổ sung báo cáo “Tổng hợp kinh phí tiền lương và cải cách tiền lương”

2. Kế toán mong muốn thuyết minh sự thay đổi so với tháng trước trên mẫu 09 theo đúng yêu cầu của Kho bạc nhà nước

Trước đây: 

 • Các đơn vị ở Phòng Giáo dục Mù Cang Chải – Yên Bái đang dùng bảng lương để giao dịch với Kho bạc nhà nước. Trong đó, phần II. Thuyết minh sự thay đổi so với tháng trước, thể hiện các nội dung:
  • Tổng chênh lệch tăng/giảm so với tháng trước
  • Tổng chênh lệch tăng: <Tổng số tiền tăng>
  • Tổng chênh lệch giảm: <Tổng số tiền giảm>

Từ phiên bản R46:

 • Bổ sung Mẫu 22: Hiển thị tổng chênh lệch tăng giảm của đơn vị và chênh lệch tăng giảm chi tiết từng CBNV.
 • Tại Menu Lương\Lương, phụ cấp\Chọn Chức năng in\Chọn các báo cáo có mẫu 09: Ví dụ: Mẫu số 09/CV4123-KBNN: Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng.
  • Tại màn hình Tham số báo cáo phần Hiển thị nội dung thuyết minh theo mẫu bổ sung thêm Mẫu số 22: Hiển thị tổng chênh lệch tăng giảm của đơn vị và chênh lệch.

3. Kế toán muốn theo dõi được tổng thực lĩnh truy lĩnh của mỗi bảng truy lĩnh ngay trên danh sách bảng tính truy lĩnh

Trước đây:

 • Trong công tác tác nghiệp nghiệp vụ quản lý tiền lương, kế toán có quản lý danh sách các bảng tính. Khi nhìn vào danh sách này, kế toán cần biết được các thông tin của mỗi bảng tính như Ngày lập, Tên bảng, Tính cho kỳ nào, Tổng số tiền của bảng đó là bao nhiêu…
 • Phần mềm đáp ứng trên danh sách các bảng lương, các khoản khác, khấu trừ không thường xuyên, truy thu thì phần mềm hiện đã có đủ các thông tin mà kế toán cần theo dõi. Chưa đáp ứng tại danh sách bảng tính truy lĩnh hiện chưa có thông tin Tổng thực lĩnh của mỗi bảng tính.

Từ phiên bản R46:

 • Kế toán có thể theo dõi được tổng thực lĩnh truy lĩnh của mỗi bảng truy lĩnh ngay trên danh sách bảng tính truy lĩnh.
 • Bổ sung cột “Tổng thực lĩnh” ngay sau cột “Loại cán bộ”.

4. Kế toán muốn nhận được thông báo về sự sai lệch thông tin lương, phụ cấp giữa bảng lương và hồ sơ Cán bộ nhân viên

Trước đây: 

 • Thông thường, khi đến kỳ tính lương, kế toán đơn vị khá bận. Nếu tháng đó Cán bộ nhân viên được thay đổi lương, phụ cấp thì kế toán chỉnh sửa thông tin trên bảng lương để đi lương cho đúng. Sau khi chi trả lương xong, kế toán mới quay lại cập nhật đầy đủ thông tin vào hồ sơ Cán bộ nhân viên.
 • Tại R45 đã đáp ứng việc thông báo “Cập nhật hồ sơ Cán bộ nhân viên” khi có sự sai khác giữa bảng lương gần nhất với bản ghi lương, phụ cấp. Nhưng nguyên tắc này chưa rõ ràng, chưa phân tích đến các trường hợp cụ thể.

Từ phiên bản R46:

 • Kế toán có thể nhận được thông báo về sự sai lệch thông tin lương, phụ cấp giữa bảng lương và hồ sơ Cán bộ nhân viên, từ đó có các quyết định cập nhật thông tin kịp thời.
 • Khi có sai lệch thông tin lương, phụ cấp giữa bảng lương và hồ sơ Cán bộ nhân viên phần mềm sẽ hiển thị thông báo như sau:
  • Cập nhật màn hình Danh sách cán bộ nhân viên có thông tin cần kiểm tra.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây:

5. Cải tiến luồng sửa mẫu bảng lương 09 tiện ích và dễ sử dụng

Trước đây:

 • Mẫu mặc định của chương trình không giống mẫu của đơn vị. Vì vậy nên đơn vị có nhu cầu sửa lại mẫu mặc định của chương trình.
 • Phần mềm đã cho đơn vị sửa được mẫu nhưng các thao tác rất phức tạp, khó hiểu và cần phải thực hiện rất nhiều bước. Dẫn đến khó khăn trong việc sửa được mẫu đúng với mẫu đơn vị muốn và mất rất nhiều thời gian.

Từ phiên bản R46:

 • Kế toán có thể tự thực hiện chỉnh sửa mẫu bảng lương theo nhu cầu của đơn vị.
 • Tại menu Danh mục\Mẫu 09 (Phiên bản mới).
  • Tại Mẫu mặc định chọn mẫu cần sửa mẫu: Ví dụ: Mẫu số 09/CV4123-KBNN: Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng\Chọn Sửa mẫu.
  • Phần mềm sẽ hiển thị mẫu như trên file excel anh/chị tiến hành sửa mẫu. Sau đó, Chọn Lưu thành mẫu mới để lưu thành mẫu mới.
  • Anh/chị xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

6. Cải tiến luồng in mẫu báo cáo 09, giúp kế toán đến được phần sửa mẫu một cách dễ dàng nếu phát hiện ra mẫu lương chưa đúng.

Trước đây:

 • Sau khi kế toán in mẫu 09 thì có phát hiện ra mẫu chưa đúng (thiếu cột, tiêu đề cột chưa đúng, chưa lên số liệu cột…). Vì vây, kế toán muốn sửa luôn được mẫu này cho đúng.
 • Tại màn hình in mẫu 09, nếu phát hiện có sai sót thì kế toán phải làm như sau: Nhân đôi 1 trang trình duyệt khác, Trên trang trình duyệt mới thực hiện sửa mẫu, sau khi sửa xong thì quay lại trang trình duyệt cũ để in lại mẫu.

Từ phiên bản R46:

 • Tại màn hình in mẫu 09, bổ sung chức năng sửa báo cáo cho phép kế toán có thể sửa mẫu nếu chưa đúng nhu cầu.
 • Màn hình Tham số báo cáo trên mẫu 09 đã thiết kế lại cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của kế toán.
Cập nhật 04/01/2024

Bài viết này hữu ích chứ?