Tổng hợp công

Tổng hợp công

Giúp kế toán ghi nhận nhanh kết quả chấm công, làm căn cứ để tính lương theo ngày công.

Xem phim hướng dẫn Tổng hợp công

Tổng hợp nghỉ phép

Xem phim hướng dẫn Tổng hợp nghỉ phép

Các bước thực hiện

1. Tại menu Tổng hợp công (1)\tab Bảng tổng hợp nghỉ phép (2), phần mềm cho phép lập bảng tổng hợp theo dõi tình hình nghỉ phép trong năm (3).

2. Chọn năm lập tổng hợp nghỉ phép.

3. Phần mềm hiển thị bảng tổng hợp nghỉ phép như sau:

  • Đối với cán bộ công chức viên chức, phần mềm sẽ mặc định mỗi CBNV có 12 ngày phép/ năm theo quy định.
  • Trong trường hợp có CBNV tăng theo thâm niên hoặc theo quy định riêng của đơn vị, thì anh/chị có thể nhập Số NP tăng theo thâm niên.

4. Trong năm nếu các CBNV phát sinh ngày phép và được khai báo nghỉ phép tại mục Theo dõi nghỉ trong danh sách CBNV thì phần mềm sẽ tự động cập nhật vào bảng tổng hợp nghỉ phép.

Cập nhật 07/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan