Tổng hợp công

Giúp kế toán ghi nhận nhanh kết quả chấm công, làm căn cứ để tính lương theo ngày công.

Xem phim hướng dẫn Tổng hợp công

Cập nhật 07/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận