Truy thu lương

Giúp kế toán truy thu lại lương, phụ cấp của NLĐ khi nghỉ ốm, nghỉ không lương.

1. Nhấn vào biểu tượng Hệ thống tại góc trên bên phải màn hình, chọn Tùy chọn tính lương.

2. Tại đây tích chọn Truy thu lương khi có CBNV nghỉ BHXH, nghỉ không lương.

3. Tại Bảng chấm công, khai báo một số CBNV nghỉ ốm.

4. Khi lập bảng tính lương hệ số, phụ cấp, những CBNV nghỉ ốm vẫn sẽ được hưởng nguyên lương.

5. Chọn Tính lương\Truy thu lương trên thanh menu, nhấn Thêm để thêm bảng truy thu lương.

  • Chọn Tháng/Năm truy thu lương.
  • Đặt tên bảng truy thu lương.
  • Nhấn Tính truy thu lương.

6. Tại đây sẽ hiển thị bảng truy thu lương, cho phép truy thu lại lương, phụ cấp của NLĐ khi nghỉ ốm, nghỉ không lương.

Cập nhật 07/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận