1. Trang chủ
  2. Tùy chỉnh mẫu thuyết minh bảng lương 09 theo yêu cầu của kho bạc

Tùy chỉnh mẫu thuyết minh bảng lương 09 theo yêu cầu của kho bạc

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể tùy chỉnh mẫu thuyết minh bảng lương 09 theo yêu cầu của kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng tháng các đơn vị cần in bảng lương 09 để đi rút lương kho bạc. Trong trường hợp số tiền có tăng/ giảm so với tháng trước, kế toán đơn vị cần ghi thêm phần thuyết minh ở bên dưới bảng lương. Mẫu thuyết minh này sẽ do kho bạc hướng dẫn, thay đổi theo từng trường hợp và có thể có dạng bảng, dạng chữ hoặc kết hợp cả 2, không theo mẫu biểu chung nào.

Kể từ phiên bản R32, phần mềm cải tiến chức năng nhập liệu khi chọn mẫu thuyết minh số 3 (Tự nhập khi in báo cáo) để người dùng có thể thiết lập mẫu thuyết minh theo nhu cầu; bổ sung thêm 1 mẫu thuyết minh phổ biến vào danh sách có sẵn (mẫu 19).

Cụ thể như sau:

1. Khi chọn in mẫu 09, tại Tham số báo cáo, chọn mẫu thuyết minh là Mẫu số 3: Tự nhập khi in báo cáo => Anh/chị có thể thiết  lập, điều chỉnh mẫu thuyết minh tương tự khi thực hiện trên word và excel.

2. Ngoài ra, phần mềm cũng sung thêm 1 mẫu thuyết minh phổ biến vào danh sách mang đi. Khi chọn in mẫu 09, tại Tham số báo cáo, chọn mẫu thuyết minh là Mẫu số 19: Hiển thị thuyết minh thay đổi lương phụ cấp (đặc thù PTC Thanh Hóa – Thanh Hóa).

Báo cáo khi in như sau:

 

Cập nhật 31/01/2023

Bài viết này hữu ích chứ?