1. Trang chủ
  2. Dự toán lương
  3. Dự toán lương phân bổ một nguồn

Dự toán lương phân bổ một nguồn

Xem phim hướng dẫn

Bước 1: Lựa chọn hình thức phân bổ nguồn chi trả

1. Nhấn vào biểu tượng Hệ thống tại góc trên bên phải màn hình, chọn Tùy chọn tính lương.

2. Tích chọn dòng Phân bổ vào 1 nguồn.

3. Tích chọn nguồn đơn vị muốn phân bổ.

4. Nhấn Cất.

Bước 2: Lập dự toán lương

1. Vào menu Dự toán lương.

2. Nhấn Lập dự toán.

3. Khai báo thông tin chung:

  • Chọn Năm lập dự toán, Đợt lập dự toán (nếu đơn vị lập dự toán theo 2 đợt), Căn cứ theo lương (xác định rõ dựa vào tháng lương nào để lập).
  • Nhập Mức lương cơ sở mới
  • Nhập Số biên chế được giao trong năm dự toán.

4. Khai báo Dự toán lương cho lao động trong chỉ tiêu biên chế được duyệt: Vị trí việc làm, Biên chế, SL tuyển mới,…

5. Nhấn Tính dự toán lương => Chương trình tự động tính dự toán lương.

Dự toán lương cho cán bộ nhân viên hiện thời

1. Kích đúp chuột vào dòng 1.Dự toán lương cho cán bộ nhân viên hiện thời => chương trình sẽ lấy lên bảng dự toán chi tiết.

2. Tích chọn Hiển thị chi tiết hệ số & phụ cấp, Hiển thị tất cả phụ cấp theo hệ số để xem chi tiết.

3. Ngoài ra, có thể Loại bỏ CBNV khỏi bảng dự toán lương.

4. Hoặc Bổ sung CBNV vào bảng dự toán nếu trước đó hủy nhầm bản ghi dự toán của CBNV.

Dự toán lương cho lao động trong tổng biên chế được duyệt

1. Kích đúp chuột vào dòng 2.Dự toán lương cho lao động trong tổng biên chế được duyệt => chương trình sẽ lấy lên bảng dự toán chi tiết.

2. Có thể chỉnh sửa các thông tin, thêm mới dòng 1 bản ghi dự toán lương cho lao động trong chỉ tiêu biên chế được duyệt…

3. Nhấn Cất.

4. Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu dự toán ra file excel.

Dự toán lương tăng do nâng lương, phụ cấp

1. Kích đúp chuột vào dòng 3.Dự toán lương tăng do nâng lương, phụ cấp => chương trình sẽ lấy lên bảng dự toán chi tiết theo từng loại nâng lương: Nâng hệ số lương, Nâng phụ cấp TNVK, Nâng phụ cấp thâm niên nghề.

2. Có thể Loại bỏ CBNV khỏi bảng dự toán lương.

3. Hoặc nhấn Chọn để bổ sung CBNV vào bảng dự toán nếu trước đó hủy nhầm bản ghi dự toán của CBNV.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu dự toán ra file excel.

Dự toán lương giảm do có cán bộ nhân viên nghỉ hưu

1. Kích đúp chuột vào dòng 4.Dự toán lương giảm do có cán bộ nhân viên nghỉ hưu => Căn cứ vào năm sinh của CBNV để phần mềm xác định Ngày dự kiến nghỉ hưu, Số tháng dự toán giảm, Số tiền lương dự toán giảm.

2. Nhấn Sửa nếu muốn sửa lại Ngày dự kiến nghỉ hưu => khi sửa, chương trình tự động tính lại Số tháng dự toán giảmSố tiền lương dự toán giảm.

3. Tích chọn Hiển thị chi tiết hệ số & phụ cấp, Hiển thị tất cả phụ cấp theo hệ số để xem chi tiết.

4. Có thể Loại bỏ CBNV khỏi bảng dự toán lương.

5. Hoặc nhấn Chọn để bổ sung CBNV vào bảng dự toán nếu trước đó hủy nhầm bản ghi dự toán của CBNV.

6. Nhấn Cất.

7. Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu dự toán ra file excel.

Dự toán lương giảm do có cán bộ nhân viên nghỉ thai sản

1. Kích đúp chuột vào dòng 5.Dự toán lương giảm do có cán bộ nhân viên nghỉ thai sản => Căn cứ vào bản ghi Nghỉ thai sản tại Danh sách CBNV\Theo dõi nghỉ để phần mềm xác định Ngày dự kiến nghỉ thai sản, Số tháng dự toán giảm, Số tiền lương dự toán giảm.

2. Nhấn Sửa nếu muốn sửa lại Ngày dự kiến nghỉ thai sản => khi sửa, chương trình tự động tính lại Số tháng dự toán giảmSố tiền lương dự toán giảm.

3. Tích chọn Hiển thị chi tiết hệ số & phụ cấp, Hiển thị tất cả phụ cấp theo hệ số để xem chi tiết.

4. Có thể Loại bỏ CBNV khỏi bảng dự toán lương.

5. Hoặc nhấn Chọn để bổ sung CBNV vào bảng dự toán nếu trước đó hủy nhầm bản ghi dự toán của CBNV.

6. Nhấn Cất.

7. Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu dự toán ra file excel.

Gửi bảng dự toán lương lên cấp trên

1. Tại màn hình Lập dự toán lương, nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cho đơn vị cấp trên.

2. Nhấn Gửi và chọn đơn vị nhận báo cáo.

Lưu ý: Ngoài ra, anh/chị có thể:

  • Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu bảng dự toán lương ra file excel.
  • Nhấn In để bảng dự toán lương.
  • Nhấn Tính lại dự toán lương nếu có thay đổi và muốn tính lại dự toán lương.
Cập nhật 26/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận