1. Trang chủ
  2. Dự toán lương
  3. Dự toán lương phân bổ nguồn chung/theo khoản lương, phụ cấp/nguồn riêng theo đối tượng biên chế

Dự toán lương phân bổ nguồn chung/theo khoản lương, phụ cấp/nguồn riêng theo đối tượng biên chế

– Bước 1: Chọn cách phân bổ nguồn chi trả:

1. Nhấn vào biểu tượng Hệ thống tại góc trên bên phải màn hình, chọn Tùy chọn tính dự toán lương lương.

2. Tại phần Dự toán phân bổ nguồn, tích chọn Phân bổ nguồn chung/Phân bổ nguồn theo khoản lương, phụ cấp/Phân bổ nguồn riêng theo đối tượng biên chế.

VD: Chọn Phân bổ nguồn chung và chọn nguồn phân bổ.

3. Nhấn Cất.

– Bước 2: Thực hiện lập dự toán lương

1. Tại phân hệ Dự toán lương, vào menu Dự toán lương.

2. Nhấn Lập dự toán/Lập dự toán phân bổ theo nguồn.

3. Khai báo thông tin chung:

  • Chọn Năm lập dự toán, Đợt lập dự toánCăn cứ theo lương (xác định rõ dựa vào tháng lương nào để lập: Đợt 1 là tháng 7, Đợt 2 là tháng 12).
  • Nhập Số biên chế được giao trong năm dự toán.
  • Chọn Loại cán bộ nếu chỉ lập dự toán lương này cho các loại cán bộ được chọn.
  • Chọn Phòng ban nếu chỉ lập dự toán lương cho phòng ban được chọn.

4. Tại tab Nguồn chi trả: Anh/chị nhập số tiền của Nguồn tương ứng với các Khoản lương, phụ cấp.
Lưu ý: phải nhập ít nhất 1 nguồn phân bổ cho khoản 1 lương, phụ cấp.

5. Chọn tab Dự toán lương cho LĐ tuyển thêm trong chỉ tiêu biên chế được duyệt để khai báo lần lượt các thông tin.

6. Nhấn Tính dự toán lương => Chương trình tự động tính dự toán lương phân bổ theo nguồn.

Chi tiết nội dung các bảng dự toán lương, anh/chị tham khảo tại đây.

Xóa bảng dự toán lương

Trường hợp lập xong bảng dự toán lương mà chưa gửi lên đơn vị cấp trên hoặc đơn vị cấp trên từ chối thì có thể xóa bảng dự toán lương bằng cách:

1. Tại màn hình Lập bảng dự toán lương, chọn Bảng dự toán lương cần xóa, nhấnvào biểu tượng dấu ba chấm, chọn Xóa bảng dự toán.

2. Nhấn Có để chắc chắn muốn xóa bảng dự toán lương, nhấn Không để phần mềm giữ nguyên bảng dự toán lương đó.

Gửi báo cáo lên cấp trên

  1. Tại màn hình Lập dự toán lương, nhấn Gửi báo cáo.
  2. Nhấn Gửi để gửi báo cáo cho đơn vị cấp trên.
  3. Sau khi gửi lên cấp trên, chương trình sẽ tự động chuyển trạng thái của bảng cải cách tiền lương từ Chưa gửi thành Đã gửi.

Xuất khẩu dự toán lương ra file excel

1. Trên màn hình Dự toán lương, nhấn vào biểu tượng xuất khẩu.

2. Phần mềm xuất khẩu các bảng dự toán lương ra file excel. Chọn từng sheet để xem từng bảng dự toán lương.

Cập nhật 30/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan