Quản lý danh mục tài khoản ngân hàng

Giúp kế toán quản lý được danh mục các đơn vị trả tiền cho đơn vị của mình.

1. Tại menu Danh mục, chọn Tài khoản ngân hàng, màn hình Danh mục tài khoản ngân hàng hiển thị danh sách tài khoản ngân hàng của các đơn vị trả tiền.

2. Để thêm mới tài khoản vào danh sách, anh/chị chọn Thêm. Anh/chị khai báo các thông tin:

  • Số tài khoản
  • Mã ngân hàng/KBNN nơi mở tài khoản
  • Tên ngân hàng tương ứng với Mã ngân hàng, kho bạc
  • Địa chỉ nếu tài khoản mở tại kho bạc, tích chọn Mở tại kho bạc.

Nhấn Lưu.

3. Để xóa tài khoản chọn biểu tượng thùng rác để Xóa, phần mềm sẽ hiện cảnh báo để xác nhận, chọn để xóa tài khoản này.

Cập nhật 15/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan