Bảo hiểm xã hội

Câu hỏi 1: Làm thế nào để cập nhật hàng loạt sửa tỷ lệ đóng BHXH cơ quan đóng về 17,5% và tỷ lệ Bảo hiển TNLĐ về 0%

Trên phần mềm MISA SalaGov đang mặc định tỉ lệ đóng BHXH cơ quan đóng là 17% và tỉ lệ BH TNLĐ là 0.5% theo Luật BHXH 2014.Trong trường hợp kế toán muốn sửa tỉ lệ đóng BHXH cơ quan đóng về 17.5% và tỉ lệ BH TNLĐ về 0% thì anh/chị thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xuất khẩu danh sách CBNV 

Bước 2: Sửa tỷ lệ đóng BHXH cơ quan đóng về 17,5% tỷ lệ BH TNLĐ về 0%

Bước 3: Cập nhật hàng loạt vào phần mềm

Cụ thể như sau:

Bước 1: Xuất khẩu danh sách CBNV.

  • Tại menu Cán bộ nhân viên\Để tránh bị xuất khẩu sót CBNV, anh/chị chọn số dòng từ 20 thành 100 và chọn chức năng Xuất khẩu.
  • Chọn xuất khẩu Tất cả các bản ghi trên danh sách và tích chọn thông tin xuất khẩu là phần Thông tin bảo hiểm, sau đó anh/chị chọn Đồng ý.

Bước 2: Sửa tỉ lệ đóng BHXH cơ quan đóng về 17.5% tỉ lệ BH TNLĐ về 0%

  • Sau khi xuất khẩu danh sách CBNV cùng thông tin bảo hiểm, anh/chị mở file excel vừa xuất khẩu và thực hiện sửa hàng loạt thông tin tỉ lệ đóng BHXH cơ quan đóng về 17.5% tỉ lệ BH TNLĐ về 0%.

Bước 3: Cập nhật hàng loạt vào phần mềm

  • Khi đã thực hiện sửa hàng loạt thông tin bảo hiểm cơ quan đóng của CBNV, anh/chị quay lại phần mềm MISA SalaGov, thực hiện chức năng Cập nhật hàng loạt.
  • Anh/chị thực hiện nhập khẩu file vừa cập nhật thông tin bảo hiểm theo các bước tương tự như nhập khẩu danh sách CBNV vào phần mềm.
  • Sau khi cập nhật hàng loạt thông tin bảo hiểm của CBNV => phần mềm sẽ tự động cập nhật thông tin bảo hiểm từng CBNV theo thiết lập của anh/chị.
Cập nhật 23/05/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan