Cán bộ nhân viên

Câu hỏi 1. Thứ tự nhân viên chưa đúng mong muốn, làm thế nào để sắp xếp lại được?

Để thực hiện sắp xếp thứ tự nhân viên theo mong muốn, anh/chị vào menu Cán bộ nhân viên\Cán bộ nhân viên\Sắp xếp nhóm hưởng lương cho mẫu BC.

Cụ thể như sau:

1. Tại màn hình Danh sách CBNV, chọn Sắp xếp nhóm hưởng lương cho mẫu BC.

2. Chọn biểu tượng dấu mũi tên để chọn phương thức sắp xếp theo mong muốn.

Hoặc tại màn hình Danh sách cán bộ nhân viên, anh/chị chọn Sắp xếp để sắp xếp thứ tự CBNV.

2. Chọn phương thức Sắp xếp CBNV chung.

3. Chọn 1 trong các tiêu chí để sắp xếp theo mong muốn.

4. Nếu vẫn chưa đúng mong muốn, nhấn giữ chuột vào biểu tượng trước tên mỗi CBNV để kéo đến thứ tự mong muốn.

Ví dụ: Kéo CBNV Hoàng Mai Anh số thứ tự 1 xuống sau số thứ tự 4, phần mềm tự động cập nhật số thứ tự của CBNV Huỳnh Ngọc Bửu là 4, các CBNV trước số thứ tự 4 được đẩy lên trên và cập nhật số thứ tự tăng dần. Nhấn Đồng ý để lưu thay đổi sắp xếp.

Câu hỏi 2. Đơn vị tôi nhận được quyết định nâng lương, phụ cấp của CBNV làm thế nào để đưa được vào phần mềm

Để thực hiện nhập quyết định nâng lương, phụ cấp của CBNV anh/chị thực hiện theo 1 trong 3 cách sau:

Cách 1: Khai báo trong hồ sơ CBNV

Cách 2: Thêm quyết định lương

Cách 3: Khai báo tại dự kiến nâng lương, phụ cấp

Cụ thể như sau:

Cách 1: Khai báo trong Hồ sơ CBNV

Anh/chị thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Anh chị vào menu Cán bộ nhân viên\Cán bộ nhân viên chọn CBNV có mức hưởng lương mới, phụ cấp mới.

Bước 2: Nếu CBNV có quá trình lương mới anh/chị chọn tab Quá trình lương\Thêm để khai báo thêm quá trình lương.

Nếu CBNV được hưởng phụ cấp mới (hoặc tăng/giảm mức hưởng phụ cấp đang hưởng) thì chọn tab Phụ cấp, cách khai báo tương tự như khai báo Quá trình lương.

Cách 2: Thêm Quyết định lương

Mục đích: Giúp kế toán cập nhật nhanh thông tin lương của CBNV khi có quyết định từ đơn vị nội vụ.

  • Khi nhận các Quyết định về lương, phụ cấp từ Đơn vị chủ quản xuống, để thực hiện Thêm quyết định lương anh/chị vào menu Cán bộ nhân viên\Quyết định lương\Thêm quyết định.
  • Anh/chị xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cách 3: Dự kiến nâng lương

Giúp đơn vị có thể lấy ra những CBNV sắp đến hạn nâng lương, phụ cấp theo thời gian, đồng thời có thể cập nhật nhanh quá trình, phụ cấp từ danh sách này.

  • Vào menu Cán bộ nhân viên\Dự kiến nâng lương, phụ cấp.
  • Anh/chị xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 23/05/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan