1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R29
  4. Kế toán mong muốn đối với những khoản phụ cấp hưởng theo hệ số chỉ có 1 số thập phân sau dấu phẩy thì chỉ hiển thị 1 số sau dấu phẩy

Kế toán mong muốn đối với những khoản phụ cấp hưởng theo hệ số chỉ có 1 số thập phân sau dấu phẩy thì chỉ hiển thị 1 số sau dấu phẩy

1. Mục đích

Đối với các khoản phụ cấp, phần mềm hiển thị giá trị của hệ số phụ cấp không bị thừa số 0 ở phần thập phân, giúp kế toán theo dõi dễ dàng và chính xác.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R29, trong tùy chọn làm tròn trên phần mềm chỉ có tùy chọn hiển thị 2 số thập phân sau dấu phẩy trở lên. Ví dụ khoản phụ cấp là 0,3 phần mềm sẽ hiển thị là 0,30.

– Kể từ phiên bản R29, đối với các khoản phụ cấp hưởng theo hệ số, phần mềm bổ sung tùy chọn hiển thị giá trị chính xác của hệ số phụ cấp không bị thừa số 0 ở phần thập phân.

Cụ thể như sau:

1. Nhấn vào biểu tượng cài đặt, chọn Tùy chọn tính lương\Làm tròn số liệu.

Tại thông tin Làm tròn hệ số phụ cấp/Hiển thị số phụ cấp sau dấu phẩy của phụ cấp hưởng theo hệ số, phần mềm đã bổ sung tùy chọn 0.0, cho phép hiển thị 1 số sau dấu phẩy. Anh/chị chọn 0.0 sau đó nhấn Cất để lưu cài đặt.

2. Sau khi cài đặt, tại các bảng tính, báo cáo, phần mềm sẽ hiển thị đúng giá trị của hệ số phụ cấp theo quy tắc.

VD:

Khi khai báo cho CBNV Nguyễn Hoàng Anh hưởng khoản Phụ cấp công tác lâu năm (loại phụ cấp hưởng theo hệ số mà đơn vị đang sử dụng), trường thông tin Hệ số chỉ cho phép nhập 1 chữ số tập phân.

Khi tính lương cho CBNV, trên bảng lương, các phụ cấp hưởng theo hệ số và Tổng các phụ cấp này chỉ hiển thị 1 chữ số thập phân.

 

Cập nhật 25/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan