1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R29
  4. Kế toán muốn in và xuất khẩu chứng từ chi trả lương theo mẫu C2-02a/NS để giao dịch với KBNN

Kế toán muốn in và xuất khẩu chứng từ chi trả lương theo mẫu C2-02a/NS để giao dịch với KBNN

1. Mục đích

Giúp kế toán in và xuất khẩu chứng từ chi trả lương theo mẫu C2-02a/NS để giao dịch với KBNN (áp dụng cho chứng từ rút dự toán).

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R29, phần mềm cho phép in mẫu C2-02a/NS và xuất khẩu định dạng pdf, xml.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Chi trả lương, chọn Lập chứng từ.

Tại màn hình Danh sách chứng từ chi trả lương, kích đúp chuột tại chứng từ cần in => Phần mềm hiển thị giao diện chi tiết chứng từ rút dự toán.

2. Nhấn vào In, chọn C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

Anh/chị điều chỉnh các thông tin Tham số báo cáo theo nhu cầu của đơn vị, sau đó nhấn Đồng ý.

3. Mẫu in giấy rút như sau:

Nhấn vào biểu tượng máy in để in giấy rút.

Nhấn Tải PDF để tải file dạng PDF.

Nhấn Xuất XML để xuất khẩu file dạng XML.

Cập nhật 04/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan