1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R29
  4. Kế toán muốn in và xuất khẩu mẫu Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng (Mẫu số 07) để giao dịch với KBNN

Kế toán muốn in và xuất khẩu mẫu Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng (Mẫu số 07) để giao dịch với KBNN

1. Mục đích

Giúp kế toán các đơn vị khối xã/phường in và xuất khẩu mẫu Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng (Mẫu số 07) để giao dịch với KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R29, phần mềm cho phép in mẫu Bảng kê nội dung thanh toán tạm ứng (Mẫu số 07) và xuất khẩu định dạng pdf, xml.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Chi trả lương, chọn Lập chứng từ.

Tại màn hình Danh sách chứng từ chi trả lương, kích đúp chuột tại chứng từ cần in => Phần mềm hiển thị giao diện chi tiết chứng từ rút dự toán.

2. Nhấn vào In, chọn Mẫu số 07: Mẫu bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng (Nghị định 11/2020/NĐ-CP).

Anh/chị khai báo các thông tin Tham số báo cáo, sau đó nhấn Đồng ý.

3. Mẫu in giấy rút như sau:

Nhấn vào biểu tượng máy in để in giấy rút.

Nhấn Tải PDF để tải file dạng PDF.

Nhấn Xuất XML để xuất khẩu file dạng XML.

Cập nhật 04/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan