1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R29
 4. Kế toán mong muốn quản lý được danh mục đơn vị nhận tiền

Kế toán mong muốn quản lý được danh mục đơn vị nhận tiền

1. Mục đích

Giúp kế toán quản lý được danh mục các đơn vị nhận tiền từ đơn vị của mình.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R29, phần mềm bổ sung chức năng cho phép khai báo, theo dõi danh sách đơn vị đã nhận tiền từ đơn vị của mình, trong đó bao gồm các thông tin: Mã đơn vị, Tên đơn vị, Địa chỉ, Số tài khoản, Tên ngân hàng…

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Danh mục, chọn Đơn vị nhận tiền => Màn hình Danh mục đơn vị nhận tiền sẽ hiển thị danh sách các đơn vị.

2. Để thêm mới tài khoản vào danh sách, anh/chị chọn Thêm.

Nếu đơn vị thêm mới không phải cơ quan thuế, anh/chị khai báo các thông tin:

 • Mã đơn vị
 • Tên đơn vị
 • Địa chỉ
 • Số tài khoản
 • Mã ngân hàng
 • Tên ngân hàng

Nhấn Đồng ý.

Nếu đơn vị thêm mới là cơ quan thuế, anh/chị tích chọn Là cơ quan thuế => Phần mềm hiển thị thêm các trường thông tin:

 • Mã cơ quan quản lý thu
 • Cơ quan quản lý thu
 • Mã kho bạc nhà nước
 • KBNN hạch toán khoản thu

Anh/chị khai báo các trường thông tin, sau đó nhấn Đồng ý.

3. Để xóa tài khoản, tích chọn dòng thông tin tài khoản rồi nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm ở góc phải màn hình, chọn Xóa.

Phần mềm sẽ hiện cảnh báo để xác nhận, chọn để xóa tài khoản này.

Cập nhật 04/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan