1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R29
  4. Kế toán mong muốn tính chính xác số dự toán khi in báo cáo dự toán lương, phụ cấp trong trường hợp có dự toán giảm do nghỉ thai sản

Kế toán mong muốn tính chính xác số dự toán khi in báo cáo dự toán lương, phụ cấp trong trường hợp có dự toán giảm do nghỉ thai sản

1. Mục đích

Giúp kế toán tính chính xác số dự toán khi in báo cáo dự toán lương, phụ cấp trong trường hợp có dự toán giảm do nghỉ thai sản.

2. Chi tiết thay đổi

Khi CBNV nghỉ thai sản vẫn được hưởng nguyên một số khoản phụ cấp (VD: Phụ cấp ưu đãi nghề), vì vậy khi tính dự toán lương giảm do nghỉ thai sản thì không được trừ những khoản này.

– Trước phiên bản R29, phần mềm mặc định trừ tất cả các khoản phụ cấp của CBNV nghỉ thai sản.

– Kể từ phiên bản R29, phần mềm chỉnh sửa cách lấy số liệu báo cáo để tính dự toán lương khớp với số liệu thực tế, giúp kế toán lập dự toán lương nhanh chóng, chính xác, đảm bảo quyền lợi của CBNV.

Cụ thể như sau:

Đơn vị Trường THCS MISA có CBNV Hoàng Mai Anh nghỉ thai sản năm 2023. CBNV này có mức lương theo ngạch bậc là 4.470.000đ, đang hưởng phụ cấp ưu đãi nghề với tỷ lệ 6% và phụ cấp thâm niên nghề với tỷ lệ 10%. Theo quy định, CBNV vẫn được hưởng khoản phụ cấp ưu đãi nghề trong thời gian nghỉ thai sản (tương đương số tiền 268.200đ/tháng).

Khi phần mềm tính Dự toán lương cho năm 2023 , đối với CBNV nghỉ thai sản, dự toán có bao gồm phụ cấp ưu đãi nghề và được tính bằng công thức:

Nhu cầu kinh phí năm 2023 = (Tổng lương và phụ cấp + Các khoản đóng góp 1 tháng) * số tháng + Các khoản phục cấp được hưởng khi nghỉ thai sản * (12 – số tháng).

 

Cập nhật 25/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan