1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R29
  4. Kế toán muốn chuyển số liệu các báo cáo DTL theo từng khoản của tất cả các khoản sang PM Bumas để đơn vị chủ quản tổng hợp dự toán toàn ngành/địa phương

Kế toán muốn chuyển số liệu các báo cáo DTL theo từng khoản của tất cả các khoản sang PM Bumas để đơn vị chủ quản tổng hợp dự toán toàn ngành/địa phương

1. Mục đích

Giúp các đơn vị thuộc PGD Mỹ Tho chuyển số liệu các báo cáo DTL theo từng khoản của tất cả các khoản sang phần mềm MISA Bumas để đơn vị chủ quản tổng hợp dự toán toàn ngành/địa phương.

2. Chi tiết thay đổi

Tại các đơn vị thuộc PGD Mỹ Tho, sau khi lập DTL trên phần mềm MISA SalaGov, kế toán in các báo cáo DTL đặc thù của Mỹ Tho (mẫu số 2; 3; 4; 5; 6) và đẩy số liệu trên các báo cáo này sang phần mềm MISA Bumas. Với những đơn vị sử dụng nhiều khoản, kế toán cần in báo cáo DTL theo từng khoản và đẩy số liệu sang Bumas tương ứng với từng khoản.

– Trước phiên bản R29, phần mềm SalaGov chỉ chuyển số liệu trên báo cáo DTL theo khoản của lần in mới nhất sang phần mềm Bumas, chưa cho phép đẩy số liệu riêng báo cáo theo loại khoản.

– Kể từ phiên bản R29, phần mềm cho phép chuyển số liệu báo cáo DTL theo từng khoản sàn phần mềm Bumas (nếu đơn vị chọn in theo loại khoản).

Cụ thể như sau:

1. Tại giao diện bảng dự toán lương chi tiết, nhấn vào biểu tượng máy in, chọn mẫu báo cáo. Ví dụ: Mẫu số 04: Dự toán kinh phí đề nghị nâng lương.

2. Khai báo thông tin Tham số báo cáo: Đợt lập dự toán, Năm, Khoản.

Trong đó, trường thông tin Khoản cung cấp danh sách mang đi bao gồm Tổng hợp và các khoản được sử dụng tại đơn vị.

  • Chọn Tổng hợp: In tất cả số liệu của đơn vị trên 1 báo cáo

  • Chọn 1 hoặc nhiều khoản: In tất cả các khoản được chọn, mỗi khoản thể hiện thành 1 báo cáo riêng.

3. Nhấn vào Gửi sang MISA Bumas để chuyển dữ liệu sang phần mềm Bumas.

Cập nhật 25/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan