1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R29
  4. Kế toán muốn có thể tính chung các khoản phụ cấp đặc biệt ngành và in chung trên một bảng

Kế toán muốn có thể tính chung các khoản phụ cấp đặc biệt ngành và in chung trên một bảng

1. Mục đích

Giúp kế toán tính chung các khoản phụ cấp đặc biệt ngành và in chung trên một bảng một cách nhanh chóng, thuận tiện.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng tháng kế toán lập các khoản phụ cấp đặc biệt ngành (PC ĐBN) để làm cơ sở tính lương cho CBNV. Đối với một số đối tượng và khoản PC ĐBN có chung cơ sở tính, kế toán muốn tính chung và in chung trên 1 bảng. Ví dụ ở cấp xã có đối tượng dân quân tự vệ, dân phòng tự quản hưởng khoản trợ cấp ngày công lao động và hưởng kèm trợ cấp tiền ăn. Trước phiên bản R29, phần mềm chưa đáp ứng cách tính này.

– Kể từ phiên bản R29, phần mềm cho phép tính chung nhiều khoản PC ĐBN (trừ các khoản PC có giao diện đặc thù riêng như PC làm thêm, làm đêm; PC dạy thêm giờ…) và in chung trên một bảng.

Cụ thể như sau:

 

1. Tại màn hình Danh sách bảng tính các khoản phụ cấp đặc biệt ngành, anh/chị chọn Thêm mới.

2. Tại màn hình Thêm bảng tính:

Nếu anh/chị chọn loại PC ĐBN có giao diện đặc thù riêng (VD: PC làm thêm, làm đêm), phần mềm không cho phép tính chung với các khoản PC khác.

Nếu anh/chị chọn loại PC ĐBN ngoài các khoản đặc thù, phần mềm hiển thị thêm trường thông tin Tính kèm các khoản phụ cấp đặc biệt ngành khác, cho phép lựa chọn các khoản PC được tính chung trong danh sách mang đi.

Anh/chị khai báo các thông tin cần thiết, nhấn Đồng ý để lập bảng PC ĐBN.

3. Anh/chị thực hiện chọn CBNV hoặc nhập khẩu danh sách CBNV hưởng PC theo hướng dẫn tại đây.

4. Sau khi đã lập các bảng PC ĐBN, anh/chị có thể in các mẫu báo cáo C05-X, C10-HD và mẫu số 07.

Tại màn hình Bảng PC ĐBN chi tiết, nhấn vào biểu tượng dâu ba chấm, chọn In và chọn mẫu báo cáo cần in.

– Đối với mẫu C05-X và C10-HD:

Chọn hình thức thanh toán Chuyển khoản hoặc Tiền mặt, nhấn Đồng ý.

Mẫu báo cáo như sau:

  • Mẫu C05-X:

  • Mẫu C10-HD:

– Đối với mẫu số 07:

Khai báo các thông tin tại Tham số báo cáo, nhấn Đồng ý.

Mẫu báo cáo như sau:

5. Anh/chị có thể in chung các bảng PC ĐBN trên một bảng bằng cách nhấn vào biểu tượng máy in tại màn hình Danh sách bảng tính các khoản phụ cấp đặc biệt ngành, tích chọn các bảng cần in, nhấn Đồng ý.

Mẫu in báo cáo như sau:

 

Cập nhật 28/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan