1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R29
  4. Kế toán muốn lập bảng kê 07 để chi trả lương, bảo hiểm, KPCĐ

Kế toán muốn lập bảng kê 07 để chi trả lương, bảo hiểm, KPCĐ

1. Mục đích

Giúp kế toán các đơn vị khối xã/phường lập Bảng kê thanh toán tạm ứng mẫu 07 để nộp kho bạc cùng với các chứng từ rút lương khác.

2. Chi tiết thay đổi

Đối với các đơn vị xã/phường, đơn vị cần ghi nội dung rút dự toán dành cho các đối tượng KCT xã/thông và đối tượng khác trên Bảng kê thanh toán tạm ứng (Mẫu 07) để nộp KBNN cùng các chứng từ rút lương khác.

Kể từ phiên bản R29, khi các đơn vị xã/phường thực hiện lập/sinh chứng từ chi trả lương mà trong bảng lương, bảng PCĐBN, bảng lương truy lĩnh có ít nhất 1 cán bộ thuộc loại cán bộ KCTxax/KCT thôn/Đối tượng khác thì chứng từ sẽ có thêm mục Bảng kê 07 thể hiện số liệu liên quan đến các đối tượng này.

Cụ thể như sau:

Anh/chị có thể lập chứng từ chi trả lương tại màn hình danh sách chứng từ chi trả lương trên menu Chi trả lương hoặc sinh từ màn hình Bảng lương, Bảng PC ĐBN, Bảng truy lĩnh.

Chi tiết các bước lập/sinh chứng từ, anh/chị xem tại đây.

VD: Anh/chị lập chứng từ chi trả lương tại màn hình Danh sách chứng từ chi trả lương.

1. Tại màn hình Lập chứng từ chi trả lương, anh/chị khai báo đầy đủ các trường thông tin: Kỳ lương tháng, Năm, Bảng lương, Tài khoản đơn vị trả tiền, Trả bằng.

Nhấn Lấy dữ liệu, hệ thống hiển thị bảng dữ liệu bên dưới, bao gồm nội dung rút dự toán cho các đối tượng là cán bộ KCT xã, thôn và đối tượng khác. Tích chọn chứng từ cần lập, nhấn Đồng ý.

2. Tại màn hình Rút dự toán, phần mềm hiển thị mục Chi tiết và mục Bảng kê 07, trong đó Mục Bảng kê 07 chỉ bao gồm các số liệu liên quan đến cán bộ KCT xã/KCT thôn/Khác.

Nhấn Sửa để khai báo các thông tin về phương thức thanh toán, tài khoản đơn vị trả tiền, đơn vị nhận tiền…

Sau khi khai báo đầy đủ thông tin, nhấn Lưu.

3. Anh/chị có thể kiểm tra chứng từ vừa lập ở menu Chi trả lương\Lập chứng từ, tại màn hình Danh sách chứng từ chi trả lương.

Cập nhật 04/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan