1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R29
  4. Kế toán muốn theo dõi mã cấp ngân sách của nguồn kinh phí để giao dịch với KBNN

Kế toán muốn theo dõi mã cấp ngân sách của nguồn kinh phí để giao dịch với KBNN

1. Mục đích

Giúp kế toán theo dõi được mã cấp ngân sách của từng nguồn kinh phí để giao dịch với KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R29, phần mềm cho phép theo dõi mã cấp ngân sách của từng nguồn kinh phí theo 4 giá trị: Ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách, màn hình Nguồn chi trả đã bổ sung thêm cột Mã cấp ngân sách, cho phép kế toán theo dõi được mã cấp ngân sách của từng nguồn kinh phí.

2. Khi thêm mới nguồn chi trả, phần mềm bổ sung thêm trường thông tin Mã cấp ngân sách, mang theo danh sách bao gồm 4 giá trị: Ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã.

 

Cập nhật 25/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan