Thiết lập tính Bảo hiểm & KPCĐ

1. Tại phần Tùy chọn tính lương, chọn Tính bảo hiểm & KPCĐ.

Tùy chọn tính phụ cấp

Tại phần Tùy chọn tính phụ cấp, tích chọn Có tính khoản phụ cấp theo quý, chọn khoản phụ cấp mà anh/chị muốn tính theo quý và chọn tính vào kỳ lương của tháng nào trong quý (tháng đầu quý/cuối quý/giữa quý)

Chi tiết xem tại đây

Tùy chọn tính các khoản đóng góp của NLĐ

1. Tại phần Tính các khoản đóng góp của NLĐ, anh/chị tích chọn Tính tổng các khoản NLĐ đóng trước khi tính từng khoản chi tiết.

2. Khi tích chọn tùy chọn trên, tại bảng tính lương, phần mềm bổ sung cột Tổng cộng trước các khoản khấu trừ NLĐ đóng. Quy tắc tính phần NLĐ đóng sẽ thay đổi ưu tiên tính tổng NLĐ trước, tính các khoản BHYT, BHTN, KPCĐ, rồi tính khoản BHXH = Tổng – các khoản đã tính trước đó.

Tùy chọn tính phụ cấp giảng dạy người khuyết tật

1. Phần mềm đã bổ sung tùy chọn tính PC giảng dạy người khuyết tật cho phép anh chị ghi nhận định mức giờ dạy 1 năm và số tuần giảng dạy trong một năm để tính lương.

Tùy chọn đóng bảo hiểm

1. Tại phần Tùy chọn đóng bảo hiểm, tích chọn những CT đóng bảo hiểm mà đơn vị sẽ sử dụng.

2. Ngoài ra, anh/chị có thể khai báo mức đóng BH ngoài mức mà phần mềm đã mang đi sẵn, nhấn vào biểu tượng máy tính để thêm CT đóng bảo hiểm. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/chị có thể sửa những công thức đóng BH mà đơn vị thêm mới chứ không thể sửa những công thức mặc định của chương trình.

3. Khi anh/chị thêm mới hoặc sửa thông tin đóng bảo hiểm của 1 CBNV bất kỳ, tại ô Đóng bảo hiểm theo sẽ chỉ hiển thị những công thức đóng bảo hiểm mà đơn vị đã tích chọn.

4. Ngoài ra với những đơn vị cùng tỉnh cũng sẽ hiển thị công thức đóng bảo hiểm mà đơn vị anh chị đã thêm mới để có thể tích chọn sử dụng.

Tùy chọn đóng kinh phí công đoàn

1. Tại đây, anh/chị có thể lựa chọn tính bảo hiểm và kinh phí công đoàn theo mức bảo hiểm hay khác mức bảo hiểm.

Tùy chọn tính kinh phí công đoàn

1. Tại phần Tùy chọn tính kinh phí công đoàn, anh/chị có thể chọn kỳ tính KPCĐ là hàng tháng hay hàng quý.

2. Nếu chọn tính theo quý, có thể lựa chọn tính tháng đầu quý, tháng giữa quý hoặc tháng cuối quý.

Thiết lập tiểu mục đóng bảo hiểm – KPCĐ

1. Khi anh/chị tích chọn tùy chọn Thiết lập tiểu mục riêng cho các khoản cơ quan đóng bảo hiểm, KPCĐ của đối tượng LĐHĐ thời vụ, có thể chọn Tiểu mục đóng BH – KPCĐ của đối tượng LĐHĐ thời vụ.

2. Khi anh/chị tính lương và thực hiện kết nối với phần mềm Mimosa.NET 2020 để làm giấy rút bảo hiểm, phần bảo hiểm của đối tượng đã khai báo sẽ lên đúng tiểu mục như anh chị đã khai báo.

Thiết lập hạch toán khoản BHTNLĐ-BNN

Giúp kế toán hạch toán riêng BHXH 17% và BHTNLĐ-BNN 0,5% khi đẩy số liệu từ SalaGov sang Mimosa/Bamboo.

1. Tại giao diện thiết lập tính lương, tab Tính lương, BH, KPCĐ, phần mềm đã bổ sung tùy chọn Thiết lập hạch toán khoản BHTNLĐ-BNN, trong đó anh chị có thể chọn Tùy chọn hạch toán bảo hiểm xã hội cơ quan đóng theo tỷ lệ riêng 17% và 0,5%.

2. Khi lựa chọn tùy chọn này, hệ thống sẽ mặc định tỷ lệ tương ứng trên giao diện khai báo CBNV và file nhập khẩu tải về tương ứng.

3. Đồng thời phần mềm sẽ đẩy số liệu hạch toán xuống Mimosa/Bamboo tuân thủ theo quy tắc đã chọn trên tùy chọn.

 

Cập nhật 10/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan