1. Trang chủ
  2. Tính lương
  3. Tính lương truy lĩnh

Tính lương truy lĩnh

Giúp kế toán lập được bảng truy lĩnh lương do nâng lương và do tăng mức lương cơ sở cho CBNV tại đơn vị.

Nghiệp vụ thực tế các trường hợp tính truy lĩnh

Truy lĩnh không chia giai đoạn

Trường hợp 1: CBNV có ngày vào đơn vị trong tháng liền kề tháng truy lĩnh và chưa có tên trên bảng lương tháng liền kề tháng truy lĩnh.

>> Ví dụ thực tế: CBNV Nguyễn Văn A vào đơn vị từ 17/06/2022, tuy nhiên đơn vị đã chi trả lương tháng 6 cho CBNV trong đơn vị từ đầu tháng, do đó đơn vị cần truy lĩnh lương tháng 6 của CBNV đó khi thực hiện tính lương tháng 07/2022.

Trường hợp 2: Các CBNV đã có hệ số lương/phụ cấp, có số ngày công đi làm thực tế vào tháng trước tháng truy lĩnh #0 và chưa có trên bảng lương tháng trước tháng truy lĩnh.

>> Ví dụ thực tế: CBNV Nguyễn Thị B hết thời gian nghỉ thai sản và đi làm lại vào tháng 08/2022. Từ ngày 02/08 đến ngày 07/08/2022, CBNV này nghỉ dưỡng sức sau sinh. Từ ngày 09/08 đến ngày 21/08 (12 ngày), CBNV này nghỉ phép và chính thức đi làm lại từ ngày 23/08/2022. Số ngày công hưởng nguyên lương của CBNV này trong tháng 8 là 20 ngày (trên tổng số 26 công chuẩn) và vẫn đóng bảo hiểm tháng 8/2022. Đơn vị đã trả lương vào đầu tháng, do đó đơn vị cần truy lĩnh lương tháng 8 của CBNV khi tính lương tháng 9/2022.

Truy lĩnh theo từng giai đoạn hưởng lương, phụ cấp

Trường hợp 1: Các CBNV có các bản ghi lương, phụ cấp có ngày nhận quyết định thuộc tháng truy lĩnh và có ngày hưởng < ngày nhận quyết định, đồng thời HSL/Số tiền lương, hệ số phụ cấp truy lĩnh > HSL/Số tiền lương, phụ cấp của bản ghi lương, phụ cấp liền kề.

>> Ví dụ thực tế: CBNV Nguyễn Văn C đang hưởng lương giáo viên trung học cơ sở ngạch II bậc 5, HSL là 3.66 từ ngày 01/05/2019, phụ cấp thâm niên nghề là 15% từ ngày 01/06/2021.

Đến 01/05/2022 CBNV được nâng lên bậc 6, HSL là 3.99 và đến 01/06/2022 được nâng phụ cấp thâm niên nghề là 16%. Tuy nhiên đến 01/07/2022 thì ông Nguyễn Văn C mới nhận được quyết định nâng lương và thâm niên nghề, do đó đơn vị cần thực hiện truy lĩnh khoản lương, phụ cấp chênh lệch do nâng lương hệ số và nâng PCTNN của CBNV này

Trường hợp 2: Các CBNV có các bản ghi lương, phụ cấp có ngày nhận quyết định và ngày hưởng thuộc tháng truy lĩnh.

>> Ví dụ thực tế: CBNV Nguyễn Văn D đang được hưởng PCTNN là 15% từ ngày 07/06/2021. Đến ngày 07/06/2022, CBNV này sẽ được nâng PCTNN lên 16%. Đơn vị đã trả lương tháng 06/2022 từ đầu tháng. Tuy nhiên đến 20/06/2022, CBNV này mới nhận được quyết định. Khi đó đơn vị cần thực hiện truy lĩnh khoản tiền chênh lệch do nâng PCTNN cho CBNV.

Truy lĩnh do đi học, đi công tác nước ngoài (đặc thù đơn vị Sự nghiệp Giáo dục)

Các CBNV có bản ghi theo dõi nghỉ là “Đang công tác nước ngoài” (dài hạn), Đang đi học có thông tin Đến ngày trên bản ghi theo dõi nghỉ > 1/7/2020 có hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

>> Ví dụ thực tế: CBNV Nguyễn Văn E đang được hưởng lương ngạch giáo viên trung học cơ sở hạng II bậc 5, hệ số lương là 3.66, PCTNN là 15%. Từ 01/02/2021 đến 01/05/2021, CBNV này đi công tác nước ngoài và không được chi trả khoản PCTNN. Tuy nhiên theo quy định của NĐ 77/2021/NĐ-CP, đơn vị thực hiện tính truy lĩnh PC TNN cho CBNV này trong thời gian đi công tác nước ngoài.

Cách tính truy lĩnh trên phần mềm

Vào menu Tính lương\Tính lương truy lĩnh.
1. Các trường hợp tính lương truy lĩnh như sau:

2. Sau khi lập bảng tính lương truy lĩnh, có thể dễ dàng in mẫu bảng lương 09 – Truy lĩnh để lập giấy rút dự toán đi Kho bạc bằng cách:

  •  Tại menu Báo cáo\Báo cáo lương, phần mềm đã bổ sung Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng mẫu số 09/NĐ11 (Mẫu truy lĩnh)

  • Hoặc anh/chị có thể in tại giao diện bảng truy lĩnh lương.

  • Khai báo các tham số báo cáo. Nhập nội dung thuyết minh chi tiết (nếu cần)

  • Tại đây phần mềm cho phép in được mẫu 09 cho riêng phần truy lĩnh.

 

Cập nhật 25/10/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan