1. Trang chủ
 2. Tính lương truy lĩnh

Tính lương truy lĩnh

Giúp kế toán lập được bảng truy lĩnh cho từng loại truy lĩnh thực tế phát sinh tại đơn vị

Nghiệp vụ thực tế các trường hợp tính truy lĩnh

1. Truy lĩnh nâng lương

 • Khi nào cần thực hiện Truy lĩnh nâng lương: Khi CBNV đến thời điểm được nâng lương, phụ cấp nhưng đơn vị vẫn chưa nhận được Quyết định nên vẫn trả mức hưởng cũ. Khi nhận QĐ, kế toán mới bắt đầu tính mức hưởng mới cho CBNV. Nếu “Ngày hưởng” ghi trong QĐ trước tháng thực tế CBNV bắt đầu được tính lương mới thì cần truy lĩnh lại thời gian lẽ ra hưởng lương mới nhưng chưa được trả đúng.
 • >> Ví dụ thực tế: Ngày 26/07/2023, đơn vị nhận được QĐ nâng HSL của CBNV A từ 3.0 lên 3.33, Ngày hưởng là 01/02/2023. Do thực tế, tháng 07/2023 đơn vị vẫn trả HSL 3.0, đến tháng 08/2023 mới bắt đầu trả mức 3.33 nên kế toán truy lĩnh phần chênh lệch HSL 0.33 6 tháng (02, 03, 04, 05, 06, 07)

2. Truy lĩnh tăng MLCS

 • Khi nào cần thực hiện Truy lĩnh tăng MLCS: Khi đã có Nghị định của Chính phủ về việc tăng MLCS, nhưng do đơn vị chưa có nguồn chi trả theo MLCS mới nên vẫn phải trả MLCS cũ. Đến khi được cấp nguồn, kế toán truy lĩnh lại phần chênh lệch MLCS mới – cũ cho các tháng lẽ ra được hưởng MLCS mới nhưng bị trả MLCS cũ.
 • >> Ví dụ thực tế: Theo 24/2023/NĐ-CP, từ 01/07/2023 (Tháng hiệu lực), MLCS tăng từ 1.490.000 lên 1.800.000. Tuy nhiên, tại đơn vị, 09/2023 mới bắt đầu trả lương theo MLCS 1.800.000 (Tháng áp dụng tại đơn vị). Khi này, kế toán truy lĩnh do tăng MLCS tháng 7 & 8

3. Truy lĩnh khác

 • Khi nào cần thực hiện Truy lĩnh khác:
  • Không phát sinh theo Quy định, Quyết định mà phát sinh theo sự vụ thực tế.
  • Đơn vị đã chi trả lương từ đầu tháng, sau đó có CBNV đi làm lại sau thời gian nghỉ thai sản, nghỉ ốm dài ngày, nghỉ không lương dài ngày, được tiếp nhận mới, được điều chuyển đến… Kế toán cần truy lĩnh lại những ngày thực tế CBNV đi làm tại đơn vị tháng đó
 • >> Ví dụ thực tế: Ngày 05/12/2023, đơn vị đã trả lương tháng 12 cho các CBNV. Ngày 08/12/2023, A bắt đầu đi làm lại sau thai sản. Đến 01/2024, kế toán tính truy lĩnh lại lương những ngày đi làm tháng 12 của A
Cách tính truy lĩnh trên phần mềm

Vào menu Tính lương\Truy lĩnh
Các trường hợp tính lương truy lĩnh như sau:

 

Cập nhật 28/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?