1. Trang chủ
  2. Tính lương
  3. Tính lương truy lĩnh

Tính lương truy lĩnh

Giúp kế toán lập được bảng truy lĩnh lương do nâng lương và do tăng mức lương cơ sở cho CBNV tại đơn vị.

Vào menu Tính lương\Tính lương truy lĩnh.

1. Các trường hợp tính lương truy lĩnh như sau:

2. Sau khi lập bảng tính lương truy lĩnh, có thể dễ dàng in mẫu bảng lương 09 – Truy lĩnh để lập giấy rút dự toán đi Kho bạc bằng cách:

  •  Tại menu Báo cáo\Báo cáo lương, phần mềm đã bổ sung Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng mẫu số 09/NĐ11 (Mẫu truy lĩnh)

  • Hoặc anh/chị có thể in tại giao diện bảng truy lĩnh lương.

  • Khai báo các tham số báo cáo. Nhập nội dung thuyết minh chi tiết (nếu cần)

  • Tại đây phần mềm cho phép in được mẫu 09 cho riêng phần truy lĩnh.

Cập nhật 27/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận