1. Trang chủ
 2. Tính năng mới R50 – Phát hành 29/02/2024

Tính năng mới R50 – Phát hành 29/02/2024

Kế toán muốn biết trước được mẫu 09 vừa lập thì khi lên DVC sẽ như thế nào để biết được bảng 09 của đơn vị mình đã hợp lệ chưa

1. Mục đích

Giúp kế toán biết được mẫu 09 vừa lập khi xuất khẩu ra để nhập khẩu lên DVC sẽ như thế nào, mẫu 09 khi in từ DVC sẽ như thế nào. Từ đó, biết được bảng 09 mình vừa lập đã hợp lệ chưa, còn sai sót ở đâu không.

2. Chi tiết thay đổi

Sau khi in mẫu 09 trên SalaGov, kế toán cần xuất khẩu bảng 09 này để đưa lên DVC, file nhập khẩu lên DVC chỉ có các cột trong bảng 09 không bao gồm các thông tin chung.

– Trước phiên bản R50: Tại màn hình chi tiết in bảng 09, phần mềm cho phép xuất khẩu, tuy nhiên sẽ xuất khẩu toàn bộ nội dung có trên mẫu. Kế toán chưa biết được bảng 09 mình vừa lập đã hợp lệ hay chưa, khi in trên DVC sẽ như thế nào.

– Kể từ phiên bản R50: Kế toán biết được mẫu 09 vừa lập khi xuất khẩu ra để nhập khẩu lên DVC sẽ như thế nào, mẫu 09 khi in từ DVC sẽ như thế nào. Từ đó, biết được bảng 09 mình vừa lập đã hợp lệ chưa, còn sai sót ở đâu không.

Cụ thể như sau:

 • Tại màn hình Chi tiết báo cáo: Khi in mẫu 09 (Phiên bản mới) phần mềm bổ sung 2 chức năng Tải xuống PDF (Mẫu DVC) Tải xuống Excel (Mẫu nhập khẩu DVC) giúp kế toán có thể tải xuống được mẫu của DVC
  • Chọn Tải xuống PDF (Mẫu DVC) phần mềm sẽ hiển thị mẫu của DVC đồng thời kiểm tra dữ liệu trên báo cáo nếu có thông tin chưa hợp lệ phần mềm sẽ hiển thị thông báo đỏ.
  • Chọn Tải xuống Excel (Mẫu nhập khẩu DVC) file excel sẽ được tải xuống, anh/chị căn cứ vào lỗi sau khi tải PDF tiến hành sửa file excel, sau đó có thể dụng file này để nộp lên DVC

Kế toán muốn có bảng 09 mặc định theo QĐ7118/KBNN

1. Mục đích

Bổ sung mẫu 09 theo QDD7118/KBNN để các đơn vị đi lương qua DVC trực quan hơn

2. Chi tiết thay đổi

Theo QĐ 7118/KBNN Mẫu 09 có thêm cột Chỉ tiêu so với mẫu 09 của CV4123/KBNN quy định trước đó. Tại cột này điền Loại cán bộ của các cán bộ nhân viên. Khi nhập khẩu file exel lên DVC, các thông tin trên bảng 09 khớp với các trường thông tin trên DVC.

– Trước phiên bản R50: Phần mềm mới đáp ứng mẫu 09 theo CV4123/KBNN chưa đáp ứng mẫu 09 theo QĐ 7118/KBNN

– Kể từ phiên bản R50: Bổ sung mẫu 09 theo QDD7118/KBNN

Cụ thể như sau:

 • Tại menu Danh mục\Mẫu 09: Phần mềm bổ sung thêm mẫu 09 theo QĐ7118/KBNN
  • Trong mẫu 09 theo QĐ7118/KBNN có cột Chỉ tiêu giá trị trong ô là Loại cán bộ tương ứng với CBNV.

Kế toán muốn đặt lại tên của các biểu mẫu, báo cáo đã sửa để đúng với tính chất, nội dung biểu mẫu

1. Mục đích

Giúp kế toán đặt lại tên của các biểu mẫu, báo cáo đã sửa để đúng với tính chất, nội dung biểu mẫu.

2. Chi tiết thay đổi

Khi sửa 1 mẫu mặc định thành 1 mẫu mới của riêng đơn vị, kế toán cần đặt lại tên. Do thời điểm này kế toán đang quan tâm đến việc in báo cáo đã đúng số liệu hay chưa, nên chưa đặt được tên 1 cách chỉn chu. Đến khi thấy báo cáo đã lên đúng số liệu thì mới quyết định giữa lại biểu mẫu này để sử dụng lâu dài. Khi đó, kế toán cần sửa lại tên cho chuẩn chỉnh hơn.

– Trước phiên bản R50: Khi lưu thành mẫu mới chưa có phép sửa lại tên đã đặt.

– Kể từ phiên bản R50: Kế toán có thể đặt lại tên của các biểu mẫu, báo cáo đã sửa để đúng với tính chất, nội dung biểu mẫu.

Cụ thể như sau:

 • Tại Danh mục Mẫu 09\Mẫu của tôi:Anh/chị có thể sửa được tên mẫu 09
 • Tại màn hình sửa mẫu báo cáo của Mẫu của tôi: Anh/chị có thể sửa được tên mẫu 09

Kế toán muốn hiểu chi tiết ý nghĩa của các tiện ích khi sửa mẫu 09

1. Mục đích

Giúp kế toán hiểu chi tiết ý nghĩa của các tiện ích khi sửa mẫu 09

2. Chi tiết thay đổi:

Khi sửa mẫu 09 trên phần mềm MISA SalaGov phần mềm có nhiều tiện ích kế toán muốn hiểu chi tiết hơn.

– Trước phiên bản R50: Chưa bổ sung đầy đủ các hướng dẫn để kế toán hiểu rõ hơn các tiện ích của phần mềm.

– Kể từ phiên bản R50: Các tiện ích kế toán muốn hiểu chi tiết hơn phần mềm bổ sung hướng dẫn chi tiết, khi kế toán nhấn vào sẽ đi đến trang help hướng dẫn chi tiết

Cụ thể như sau:

 • Để hiểu ý nghĩa của việc thiết lập dữ liệu, anh/chị xem hướng dẫn tại đây.
 • Để xử lý khi có phụ cấp có trạng thái Không sử dụng trong danh mục: anh/chị xem hướng dẫn tại đây
 • Ý nghĩa của thiết lập Ẩn nhóm khi không có số liệu: anh/chị xem hướng dẫn tại đây
 • Ý nghĩa của thiết lập Chỉ hiển thị CBNV đã thiết lập nhóm: anh/chị xem hướng dẫn tại đây
 • Ý nghĩa của thiết lập Đánh số thứ tự liên tiếp giữa các nhóm: anh/chị xem hướng dẫn tại đây

Kế toán muốn xuất khẩu Danh sách CBNV cần truy lĩnh để lưu và đối chiếu khi cần

1. Mục đích

Hoàn thiện cải tiến nghiệp vụ truy lĩnh

2. Chi tiết thay đổi:

Khi thực hiện tính Truy lĩnh nâng lương kế toán mong muốn xuất xuất khẩu danh sách CBNV cần truy lĩnh để tiện theo dõi

– Trước phiên bản R50: Phần mềm chưa hỗ trợ xuất khẩu danh sách CBNV cần truy lĩnh

– Kể từ phiên bản R50: Phần mềm hỗ trợ xuất khẩu danh sách CBNV cần truy lĩnh

Cụ thể như sau:

 • Tại menu Cán bộ nhân viên\Truy lĩnh nâng lương anh/chị có thể xuât được file excel danh sách CBNV đủ điều kiện truy lĩnh
  • Có thể tích chọn vào nhân viên Đã tính Truy lĩnh/Chưa tính Truy lĩnh để tải xuống để tiện theo dõi.
  • Phần mềm sẽ tải xuống các CBNV đủ điều kiện truy lĩnh anh/chị đã tích chọn
  • Anh/chị xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Kế toán muốn Xuất khẩu, nhập khẩu Truy lĩnh khác để nhanh chóng đưa kết quả truy lĩnh vào phần mềm

1. Mục đích

 • Đảm bảo phần mềm luôn đáp ứng được linh hoạt cho tất cả các trường hợp nghiệp vụ phát sinh của các đơn vị.
 • Giúp kế toán đưa nhanh được kết quả truy lĩnh vào phần mềm đối với các trường hợp tính toán đặc biệt.

2. Chi tiết thay đổi: 

Khi thực hiện tính Truy lĩnh khác kế toán mong muốn xuất khẩu danh sách CBNV truy lĩnh để tiện theo dõi, nhập khẩu nhanh kết quả truy lĩnh vào phần mềm đối với các trường hợp tính toán đặc biệt.

– Trước phiên bản R50: Phần mềm chưa hỗ trợ việc nhập khẩu nhanh kết quả truy lĩnh vào phần mềm đối với các trường hợp tính toán đặc biệt, chưa cho phép xuất khẩu danh sách CBNV cần truy lĩnh để tiện theo dõi.

– Kể từ phiên bản R50: Phần mềm hỗ trợ nhập khẩu nhanh kết quả truy lĩnh vào phần mềm đồng thời cho phép xuất khẩu xuất khẩu danh sách CBNV cần truy lĩnh để tiện theo dõi.

Cụ thể như sau

 • Tại menu Tính lương\Truy lĩnh\Thêm Truy lĩnh khác: Anh/chị có thể Nhập khẩu nhanh kết quả truy lĩnh vào phần mềm đối với các trường hợp tính toán đặc biệt.

Kế toán muốn quản lý được các báo cáo 1 cách tập trung và lưu lại các báo cáo đúng để tra cứu hoặc sử dụng ký số vào thời điểm khác

1. Mục đích

 • Giúp kế toán theo dõi, quản lý được các báo cáo 1 cách tập trung.
 • Giúp kế toán lưu lại các báo cáo đúng để tra cứu hoặc sử dụng ký số vào thời điểm khác.

2. Chi tiết thay đổi: 

Sau khi tính lương, kế toán thực hiện in các báo cáo. Quy trình để 1 báo cáo được hoàn chỉnh sửa sau: In báo cáo sau đó ký số, sau đó kế toán đính kèm mẫu 09 vào bảng lương để nộp lên cấp trên

– Trước phiên bản R50: Khi sửa số liệu bảng 09, chưa có cách nào để kế toán lưu lại bảng 09 đang sửa dở để đến thời điểm khác thực hiện tiếp, kế toán bắt buộc phải ký số báo cáo thì báo các mới vào danh sách tại Tính lương\Báo cáo đã lưu.

–  Từ phiêm bản R50: Kế toán có thể lưu lại bảng 09 đang sửa dở để đến thời điểm khác thực hiện tiếp.

Cụ thể như sau:

 • Tại màn hình In báo cáo anh/chị có thể Lưu báo cáo đang sửa dở bằng cách chọn Lưu báo cáo

  • Hoặc tại màn hình Sửa dữ liệu anh/chị có thể Lưu báo cáo 
 • Sau khi lưu báo cáo, tại menu Tính lương\Báo cáo đã lưu: Cho phép kế toán lưu và tra cứu các báo cáo đã lưu, tại đây anh/chị có thể thực hiện Ký số, gửi email cho TTĐV, Tải xuống PDF, Sửa số liệu hoặc Đính kèm bảng lương để gửi cho đơn vị cấp trên.
Cập nhật 04/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?