1. Trang chủ
  2. Thuế TNCN
  3. Đăng ký mã số thuế

Đăng ký mã số thuế

Với cán bộ nhân viên mới vào đơn vị mà chưa có mã số thuế, hoặc CBNV có thay đổi thông tin thuế thì đơn vị cần làm tờ khai đăng ký mã số thuế để nộp sang cơ quan thuế.

Xem phim hướng dẫn

 

Các bước thực hiện

Lưu ý: Tại form khai báo thông tin chi tiết của CBNV, anh/chị cần khai báo đầy đủ một số trường thông tin như Quốc tịch, Loại giấy tờ tùy thân, Ngày cấp, Nơi cấp, Địa chỉ thường trú tạm trú.

Vào menu Thuế TNCN\Đăng ký mã số thuế. Tại đây khi lập tờ khai đăng ký MST sẽ xảy ra 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Đăng ký lần đầu với CBNV chưa có MST

1. Tại tab Tờ khai, nhấn Lập tờ khai.

2. Tại phần Thông tin tờ khai, chọn Loại đăng ký Đăng ký thuế.

3. Nhấn Chọn CBNV, phần mềm sẽ hiển thị lên danh sách những CBNV chưa có MST, tích chọn những CBNV cần đăng ký MST.

4. Phần mềm sẽ hiển thị danh sách CBNV được chọn cùng các thông tin của CBNV đó.

6. Có thể nhấn Ký và gửi, phần mềm sẽ tự động gửi tờ khai đăng ký MST mà đơn vị đã lập cho TCT.

7. Sau khi nhận được thông báo đã chấp nhận từ TCT, nhấn Xem kết quả. Sau đó nhấn Cập nhật dữ liệu, phần mềm sẽ tự động cập nhật thông tin MST vào danh sách CBNV.

Trường hợp 2: Thay đổi thông tin với CBNV đã có MST

Với trường hợp thay đổi thông tin với CBNV đã có MST, tại phần Thông tin tờ khai, chọn Loại đăng ký Thay đổi thông tin đăng ký thuế, sau đó anh/chị thực hiện tương tự các bước em đã hướng dẫn ở trên.

Cập nhật 05/05/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan