1. Trang chủ
  2. Thuế TNCN
  3. Lập bảng tính thuế TNCN

Lập bảng tính thuế TNCN

1. Vào menu Thuế TNCN\Tính thuế TNCN, chọn tab Bảng tính thuế.

2. Nhấn Thêm để thêm bảng tính thuế.

3. Chọn kỳ tính thuế, kỳ lương. Nhấn Tính thuế.

4. Phần mềm tính thuế TNCN dựa vào bảng tính lương hệ số, phụ cấp.

5. Để cập nhật bảng tính thuế vào bảng lương, nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm ở góc phải màn hình, chọn Cập nhật bảng lương.

Chọn bảng lương cần cập nhật. Nhấn Đồng ý.

6. Phần mềm cập nhật Thuế TNCN vào bảng lương.

Cập nhật 20/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan