1. Trang chủ
 2. Thuế TNCN
 3. Đối tượng vãng lai

Đối tượng vãng lai

Phần mềm đáp ứng bổ sung cách tính thuế cho các đối tượng áp dụng theo biểu thuế suất toàn phần, vì thế phần mềm đáp ứng 2 cách tính thuế cho 2 nhóm sau:

 • Nhóm 1: Nhóm CBNV tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần
  • CBNV thuộc loại cán bộ là Cán bộ/Công chức/Viên chức
  • CBNV thuộc loại cán bộ là Người hoạt động KCT xã/Người hoạt động KCT thôn/Khác mà có thu nhập >=2trđ/1 tháng
  • CBNV thuộc loại cán bộ là “Lao động hợp đồng” có thời hạn hợp đồng lao động >= 3 tháng
 • Nhóm 2: Nhóm CBNV tính theo biểu thuế suất toàn phần
  • CBNV thuộc loại cán bộ là “Lao động hợp đồng” và có thời hạn hợp đồng “< 3 tháng” và có thu nhập >=2trđ/1 tháng
  • Các đối tượng vãng lai không theo dõi trong DS CBNV

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Để đáp ứng cách tính thuế cho đầy đủ các đối tượng, phần mềm đã bổ sung nghiệp vụ khi khai báo danh sách CBNV, phần mềm cho phép khai báo thời hạn hợp đồng dưới 3 tháng.

2. Ngoài ra, phần mềm bổ sung menu Đối tượng vãng lai tại phần Thuế TNCN, cho phép khai báo những đối tượng không khai báo trong danh sách CBNV theo 2 cách:

Cách 1: Nhập khẩu đối tượng vãng lai

1. Anh chị có thể tải tệp mẫu nhập khẩu, bằng cách nhấn vào biểu tượng nhập khẩu.

2. Nhấn Tại đây để tải tệp mẫu nhập khẩu.

3. Sau đó anh/chị khai báo đầy đủ các trường thông tin và thực hiện kéo thả tệp để nhập khẩu các đối tượng vãng lai vào phần mềm.

4. Ngoài ra cũng có thể nhập khẩu đối tượng vãng lại tại menu Tính thuế TNCN.

Cách 2: Thêm mới từng đối tượng vãng lai

1. Tại menu Đối tượng vãng lai, nhấn Thêm đối tượng vãng lai và khai báo các thông tin chi tiết.

2. Khi đó: tại bảng tính thuế TNCN, phần mềm đáp ứng đúng cách tính thuế theo quy định cho từng đối tượng, phần mềm tự động không lấy lên đối tượng có thu nhập dưới 2tr/tháng.

Anh/chị có thể chọn thêm các đối tượng vãng vai vào bảng tính thuế để khai báo thu nhập và phần mềm sẽ tự động tính ra số thuế phải nộp cho các đối tượng này.

Ngoài ra, đối với đơn vị xã/phường, nếu không có nhu cầu tính cho các CB KCT xã, thôn, hay các đối tượng khác, anh/chị có thể loại bỏ các đối tượng này ra khỏi bảng tính thuế.

Cập nhật 28/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan