1. Trang chủ
  2. Thuế TNCN
  3. Quyết toán thuế

Quyết toán thuế

Giúp kế toán in được bảng tính thuế và bảng kê thuế theo kỳ năm cho CBNV trong đơn vị.

Xem phim hướng dẫn

Các bước thực hiện

Trước khi tính thuế TNCN và lập bảng quyết toán thuế TNCN, anh/chị thực hiện kết nối với phần mềm thuế điện tử MISA mTax để có thể nộp các tờ khai thuế TNCN trực tiếp từ phần mềm.

*Lưu ý:Tính năng kết nối với MISA mTax để nộp trực tiếp tờ khai thuế trên MISA SalaGov chỉ đáp ứng các tờ khai liên quan đến thuế TNCN. Đối với các tờ khai thuế khác, anh/chị cần thực hiện lập tờ khai trên công cụ HTTK sau đó xuất file xml và nộp qua phần mềm MISA mTax.

Kết nối với phần mềm thuế điện tử MISA mTax

Anh/chị vui lòng xem hướng dẫn tại đây

Bảng quyết toán thuế

1. Đến kỳ quyết toán thuế, kế toán thực hiện quyết toán thuế cho CBNV tại đơn vị bằng cách vào menu Thuế TNCN\Quyết toán thuế\tab Bảng quyết toán thuế.

2. Nhấn Lập bảng quyết toán thuế

3. Chọn năm quyết toán thuế. Nhấn Quyết toán.

4. Chương trình tự động quyết toán thuế cho CBNV tại đơn vị:

Tờ khai

1. Mở tab Tờ khai, nhấn Lập tờ khai để lập tờ khai quyết toán thuế.

2. Điền Thông tin tờ khai và chọn Bảng quyết toán thuế. Nhấn Thực hiện.

=> Phần mềm hiển thị tờ khai quyết toán thuế và các phụ lục.

  • Tờ khai 05/QTT-TNCN hiển thị số liệu dựa vào bảng quyết toán thuế đã lập.

  • Phụ lục 05-1BK/QTT-TNCN hiển thị số liệu dựa vào bảng quyết toán thuế đã lập

  • Phụ lục 05-2BK/QTT-TNCN

Tại phụ lục này, kế toán cần tự nhập được các thông tin liên quan đến các CBNV không phải là người lao động trong đơn vị, hoặc CBNV thử việc dưới 3 tháng, chưa ký hợp đồng chính thức trong năm làm việc.

  • Phụ lục 05-3BK/QTT-TNCN hiển thị thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh dựa trên các thông tin đã được khai báo tại menu Đăng ký người phụ thuộc.

3. Nhấn Ký và gửi, chọn chứng thư số, nhấn OK để thực hiện ký số và nộp tờ khai điện tử cho cơ quan thuế.

Anh/chị kiểm tra kết quả tại tab Thông báo từ TCT.

6. Để in tờ khai, nhấn vào biểu tượng máy in, tại đây phần mềm cho phép in và xuất khẩu tờ khai thuế ra file xml hoặc file excel.

Cập nhật 04/01/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan