1. Trang chủ
  2. Thuế TNCN
  3. Quyết toán thuế

Quyết toán thuế

Giúp kế toán in được bảng tính thuế và bảng kê thuế theo kỳ năm cho CBNV trong đơn vị.

Xem phim hướng dẫn

Các bước thực hiện

Bảng quyết toán thuế

1. Đến kỳ quyết toán thuế, kế toán thực hiện quyết toán thuế cho CBNV tại đơn vị bằng cách vào menu Thuế TNCN\Quyết toán thuế\tab Bảng quyết toán thuế.

2. Nhấn Lập bảng quyết toán thuế

3. Chọn năm quyết toán thuế. Nhấn Quyết toán.

4. Chương trình tự động quyết toán thuế cho CBNV tại đơn vị:

6. Nhấn In để in Báo cáo quyết toán thuế TNCN.

7. Nhấn Cập nhật bảng lương để chương trình cập nhật quyết toán thuế TNCN vào bảng lương tháng 12.

Tờ khai

Tờ khai 05/QTT-TNCN

Sau khi lập tờ khai quyết toán thuế, phần mềm đã bổ sung Tờ khai 05/QTT-TNCN tại tab Tờ khai 05/QTT-TNCN.

2. Tại tờ khai này, phần mềm tự động hiển thị số liệu dựa vào bảng quyết toán thuế đã lập.

Phụ lục 05-1BK/QTT-TNCN

Tại phụ lục này, phần mềm tự động hiển thị số liệu dựa vào bảng quyết toán thuế đã lậ

Phụ lục 05-2BK/QTT-TNCN

Tại phụ lục này, kế toán cần tự nhập được các thông tin liên quan đến các CBNV không phải là người lao động trong đơn vị, hoặc CBNV thử việc dưới 3 tháng, chưa ký hợp đồng chính thức trong năm làm việc.

Phụ lục 05-3BK/QTT-TNCN

Tại phụ lục này, phần mềm tự động hiển thị thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh dựa trên các thông tin đã được khai báo tại menu Đăng ký người phụ thuộc.

Cập nhật 14/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận