1. Trang chủ
  2. Thuế TNCN
  3. Tính thuế thu nhập cá nhân

Tính thuế thu nhập cá nhân

Sau khi kiểm tra lại danh mục Phụ cấp, danh sách CBNV, thông tin cơ quan thuế và tính lương hệ số, phụ cấp thì kế toán thực hiện tính thuế TNCN.

Bảng tính thuế

1. Vào menu Thuế TNCN\Tính thuế TNCN, chọn tab Bảng tính thuế.

2. Nhấn Thêm để thêm bảng tính thuế.

3. Chọn kỳ tính thuế. Nhấn Tính thuế.

4. Phần mềm tính thuế TNCN dựa vào bảng tính lương hệ số, phụ cấp.

5. Nhấn Cập nhật bảng lương và chọn bảng lương cần cập nhật.

6. Phần mềm cập nhật Thuế TNCN vào bảng lương.

Tờ khai

1. Tại tab Tờ khai thuế. Nhấn Thêm để thêm tờ khai thuế. Tích chọn loại tờ khai là lần đầu hoặc bổ sung theo nhu cầu khai báo thực tế của đơn vị.

2. Khi tích chọn loại tờ khai lần đầu thì phần mềm tự động hiển thị danh sách bảng tính thuế đã lập tương ứng với kỳ tính thuế ở thông tin tờ khai.

3. Khi tích chọn loại tờ khai bổ sung, nhập thông tin tờ khai bổ sung lần thứ bao nhiêu và tích chọn lấy dữ liệu từ tờ khai đã lập hay từ bảng tính thuế.

  • Nếu chọn lấy dữ liệu theo tờ khai đã lập thì cần chọn tên tờ khai, nhấn Thực hiện. Phần mềm tự động lập tờ khai bổ sung.

  • Nếu chọn lấy dữ liệu theo bảng tính thuế thì cần chọn bảng tính thuế, nhấn Thực hiện.

4. Phần mềm tự động lập tờ khai bổ sung.

5. Nhấn In để in tờ khai thuế, tại đây phần mềm cho phép xuất khẩu tờ khai thuế ra file xml hoặc file excel.

Cập nhật 14/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận