1. Trang chủ
  2. Thuế TNCN
  3. Tính thuế thu nhập cá nhân

Tính thuế thu nhập cá nhân

Sau khi kiểm tra lại danh mục Phụ cấp, danh sách CBNV, thông tin cơ quan thuế và tính lương hệ số, phụ cấp thì kế toán thực hiện tính thuế TNCN.

Trước khi lập bảng tính thuế TNCN, anh/chị thực hiện kết nối với phần mềm thuế điện tử MISA mTax để có thể nộp các tờ khai thuế TNCN trực tiếp từ phần mềm.

*Lưu ý:Tính năng kết nối với MISA mTax để nộp trực tiếp tờ khai thuế trên MISA SalaGov chỉ đáp ứng các tờ khai liên quan đến thuế TNCN. Đối với các tờ khai thuế khác, anh/chị cần thực hiện lập tờ khai trên công cụ HTTK sau đó xuất file xml và nộp qua phần mềm MISA mTax.

Kết nối với phần mềm thuế điện tử MISA mTax

Lập bảng tính thuế TNCN

Lập tờ khai thuế TNCN

Cập nhật 20/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan