1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R35
  4. Ẩn các hàng tên nhóm khi không có dữ liệu phát sinh

Ẩn các hàng tên nhóm khi không có dữ liệu phát sinh

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể tùy chỉnh ẩn các hàng tên nhóm khi không có dữ liệu phát sinh.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R35, phần mềm đáp ứng các báo cáo có thể dùng chung nhóm hưởng lương, tuy nhiên trong trường hợp 1 nhóm hưởng lương không có CBNV thì báo cáo vẫn hiển thị tên nhóm. Nếu kế toán không muốn hiển thị tên nhóm đó thì phải tạo 1 mẫu nhóm hưởng lương khác.

– Kể từ phiên bản R35, khi sửa mẫu bảng lương, phần mềm cho phép ẩn nhóm hưởng lương nếu không có phát sinh dữ liệu.

Cụ thể như sau:

Tại giao diện sửa mẫu bảng lương, vào mục Sửa thân trang\Tùy chọn hiển thị dữ liệu theo cột, khi chọn nhóm dữ liệu theo Nhóm hưởng lương, tích chọn Ẩn nhóm khi không có số kiệu phát sinh. Nhấn Lưu.

Khi in bảng lương vừa thiết lập, báo cáo sẽ tự động ẩn dòng nhóm hưởng lương nếu nhóm đó không có dữ liệu phát sinh.

Cập nhật 18/04/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan