1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R35
  4. Tùy chọn diễn giải giấy rút BHXH theo yêu cầu của kho bạc

Tùy chọn diễn giải giấy rút BHXH theo yêu cầu của kho bạc

1. Mục đích

Kế toán có thể tùy chọn nội dung diễn giải giấy rút theo yêu cầu của kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng tháng, kế toán tính lương và phụ cấp cho CBNV, sau đó sinh giấy rút để gửi kho bạc. Kho bạc tại các địa phương thường có quy định nhất định về nội dung diễn giải giấy rút bảo hiểm. Ví dụ:

– Chuyển tiền + Tên khoản BH + Tháng

– Chuyển tiền + Tổng tủ lệ NLĐ đóng + BH + trừ vào + Tên tiểu mục tính giảm trừ + Tháng

Kể từ phiên bản R35, phần mềm bổ sung mẫu nội dung diễn giải giấy rút để kế toán có thể tùy chọn theo yêu cầu của kho bạc địa phương.

Cụ thể như sau:

1. Nhấn vào biểu tượng Hệ thống\Chọn diễn giải giấy rút.

2. Tại màn hình Tùy chọn sinh nội dung diễn giải trên giấy rút:

– Với tất cả các loại giấy rút, bổ sung tiền tố Chuyển tiền.

– Với loại giấy rút BHXH NLĐ đóng, bổ sung nội dung Bảo hiểm + trừ vào + tên khoản lương, phụ cấp đóng bảo hiểm.

– Với loại giấy rút Truy lĩnh bảo hiểm NLĐ đóng:

  • Bổ sung nội dung Truy lĩnh + bảo hiểm + trừ vào + tên khoản lương, phụ cấp đóng bảo hiểm
  • Bổ sung hậu tố tháng<<tháng tính lương>>/<<năm tính lương>>

Ví dụ: Chuyển tiền truy lĩnh bảo hiểm trừ vào lương cơ bản tháng 4/2023.

Sau khi tùy chọn nội dung diễn giải giấy rút, nhấn Đồng ý để lưu.

 

Cập nhật 18/04/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan