1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R35
  4. Hiển thị tên người chấm công và phụ trách bộ phận trên bảng chấm công

Hiển thị tên người chấm công và phụ trách bộ phận trên bảng chấm công

1. Mục đích

Bảng chấm công khi in hiển thị họ tên của người chấm công và người phụ trách bộ phận.

2. Chi tiết thay đổi

Kế toán thực hiện chấm công cho CBNV hàng tháng và theo dõi trên phần mềm. Sau khi có bảng chấm công chi tiết, kế toán tiến hành in bảng chấm công để người chấm công, phụ trách bộ phận và thủ trưởng ký số.

– Trước phiên bản R35, phần mềm chỉ cho phép hiển thị họ tên của thủ trưởng đơn vị trong mục chữ ký, còn tên của người chấm công và phụ trách bộ phận không được hiển thị và không thể thiết lập trong phần thiết lập chữ ký.

– Kể từ phiên bản R35, phần mềm bổ sung thông tin chữ ký cho người chấm công và phụ trách bộ phận trong phần tùy chọn hiển thị chữ ký để hiển thị đầy đủ khi in bảng chấm công.

Cụ thể như sau:

1. Nhấn vào biểu tượng Hệ thống, chọn Tùy chọn hiển thị báo cáo.

2. Tại phần Tùy chọn hiển thị chữ ký\Tùy chọn hiển thị chữ ký, tích chọn Hiển thị thông tin người ký trên báo cáo.

Tại đây bổ sung thông tin chữ ký cho Phụ trách bộ phậnNgười chấm công. Nhấn chuột vào ô nội dung để thay đổi thông tin Chức vụ/Chức danh người ký và Tên người ký. Nhấn Đồng ý.

*Lưu ý:

– Chỉ người dùng có vai trò Admin và Kế toán có thể sửa thông tin Thủ trưởng đơn vị và Kế toán trưởng, những người dùng khác không thể sửa.

– Khi 1 người dùng sửa thông tin của Kế toán, Phụ trách bộ phận và Người chấm công, thông tin thay đổi chỉ lưu ở tài khoản của người dùng đó, không ảnh hưởng đến những người dùng khác.

3. Khi in bảng chấm công, báo cáo hiển thị người phụ trách bộ phận và người chấm công theo thông tin đã thiết lập.

Cập nhật 18/04/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan