1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R35
  4. Lấy chính xác số liệu chênh lệch trong trường hợp tháng này có PCĐBN, tháng trước không có

Lấy chính xác số liệu chênh lệch trong trường hợp tháng này có PCĐBN, tháng trước không có

1. Mục đích

Kế toán có thể lấy chính xác số liệu chênh lệch trong trường hợp tháng này có PCĐBN nhưng tháng trước không có.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng tháng đơn vị cần in bảng lương 09 để làm hồ sơ rút tiền từ kho bạc thanh toán cho CBNV. Tại một số đơn vị, bảng 09 có nội dung thể hiện sự chênh lệch của lương, phụ cấp tháng này so với tháng trước.

– Trước phiên bản R35, trong trường hợp tháng 1 có bảng lương và bảng PCĐBN, tháng 2 chỉ có bảng lương, khi in bảng 09 tháng 2 thì không so sánh được khoản PCĐBN so với tháng 1, dẫn đến không lấy lên được chênh lệch giảm khoản này trong khi thực tế tiền chi trả cho nhân viên có giảm.

– Kể từ phiên bản R35, phần mềm bổ sung chức năng “Đối chiếu chênh lệch so với tháng trước” khi in bảng 09 để đối chiếu cụ thể với bảng được chọn.

Cụ thể như sau:

Khi in báo cáo, phần mềm bổ sung trường thông tin Đối chiếu chênh lệch so với tháng trước, bao gồm các bảng lương/PCĐBN/truy lĩnh/truy thu/khấu trừ KTX của tháng trước liền kề. Anh/chị có thể tích chọn 1 hoặc nhiều bảng để đối chiếu số liệu. Nếu không tích chọn thì phần mềm sẽ tự động đối chiếu với bảng lương tháng trước.

Cập nhật 18/04/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan