1. Trang chủ
  2. Dành cho ĐVCQ/CQTC
  3. Ban hành danh mục (Đơn vị chủ quản/Cơ quan tài chính)

Ban hành danh mục (Đơn vị chủ quản/Cơ quan tài chính)

Giúp các đơn vị cấp trên thiết lập và ban hành các danh mục Phụ cấp, Phụ cấp đặc biệt ngành, Ngạch bậc lương xuống đơn vị cấp dưới.

Xem phim hướng dẫn

Các bước thực hiện 

1. Với các danh mục Phụ cấp, Phụ cấp đặc biệt ngành, ngạch bậc lương, đơn vị cấp trên/tài chính có thể thực hiện ban hành danh mục xuống.

2. Ví dụ tại danh mục Phụ cấp. tại đơn vị cấp trên/tài chính có thể nhấn Ban hành danh mục.

3. Tại Bước 1, phần mềm sẽ hiển thị các đơn vị cấp dưới trực tiếp trong địa bàn quản lý. Tích chọn đơn vị cấp dưới cần ban hành danh mục (1) và nhấn Tiếp tục (2)

4. Tại Bước 2, tích chọn các PC cần ban hành (3), nhấn Tiếp tục (4) để chuyển sang Bước 3. Xác nhận và ban hành.

5. Khi đó, tại đơn vị cấp dưới sẽ nhận được thông báo cấp trên đã ban hành danh mục Phụ cấp ngay tức thì tại góc dưới bên phải màn hình.

Với danh mục Phụ cấp đặc biệt ngành, danh mục Ngạch bậc lương, anh/chị thực hiện các bước tương tự.

Cập nhật 03/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan