1. Trang chủ
  2. Dành cho ĐVCQ/CQTC
  3. Tra cứu thông tin đơn vị cấp dưới

Tra cứu thông tin đơn vị cấp dưới

Giúp cho đơn vị chủ quản có thể theo dõi và quản lý chi tiết các thông tin, thao tác nghiệp vụ lương của đơn vị cấp dưới, nhằm mục đích theo dõi, quản lý các thông tin lương, phụ cấp đã đầy đủ, chính xác hay chưa, đồng thời dễ dàng xem và tra cứu các thông tin của đơn vị cấp dưới.

Xem phim hướng dẫn

Các bước thực hiện

Tại đơn vị chủ quản, nhấn vào biểu tượng Hệ thống, chọn Tra cứu thông tin đơn vị cấp dưới.

Tình hình sử dụng

1. Khi tích chọn xem theo Đơn vị không sử dụng phần mềm, phần mềm sẽ thống kê được tình hình không sử dụng phần mềm của các đơn vị cấp dưới trong khoảng thời gian Trong năm/trong quý/trong tháng/từ khi sử dụng phần mềm đến hiện tại

Lưu ý: Đơn vị không sử dụng phần mềm là đơn vị chưa có CBNV nào trong danh sách CBNV, hoặc đã có CBNV nhưng chưa thực hiện tất cả nghiệp vụ tính lương/lập dự toán lương/cải cách tiền lương.

2. Khi tích chọn xem theo Đơn vị có sử dụng phần mềm, phần mềm cho phép tra cứu theo Kỳ tính lương hay Thời gian lập.

Nếu chọn tra cứ theo Thời gian lập, ĐVCQ có thể theo dõi được các phân hệ Tính lương/Dự toán lương/Cải cách tiền lương của đơn vị cấp dưới trong các khoảng thời gian như trên.

3.Nếu chọn tra cứu theo Kỳ tính lương, anh/chị có thể tra cứu đơn vị đã lập kỳ tính lương theo từng tháng hay chưa.

Tra cứu thông tin

Tại tab Tra cứu thông tin:

1. Anh chị có thể tra cứu thông tin của từng CBCCVC của các đơn vị cấp dưới.

2. Tại phần Đơn vị, chọn đơn vị cấp dưới cần tra cứu thông tin.

3. Chọn Loại cán bộ, chọn Tình trạng làm việc

4. Phần mềm sẽ thống kê tổng số lượng CBNV và số biên chế được giao tương ứng để ĐVCT có thể đối chiếu.

5. Nhấn vào biểu tượng excel để xuất khẩu file tra cứu thông tin cấp dưới theo các điều kiện đã lọc để lưu trữ tại đơn vị.

 

Cập nhật 07/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận