1. Trang chủ
 2. Dành cho ĐVCQ/CQTC
 3. Tra cứu thông tin đơn vị cấp dưới

Tra cứu thông tin đơn vị cấp dưới

Giúp đơn vị chủ quản theo dõi và quản lý chi tiết các thông tin, thao tác nghiệp vụ lương của đơn vị cấp dưới. Đồng thời tra cứu các thông tin của đơn vị cấp dưới.

Xem phim hướng dẫn:

Hướng dẫn thực hiện:

Tại đơn vị chủ quản, nhấn vào biểu tượng Hệ thống, chọn Tra cứu thông tin cấp dưới.

Tình hình sử dụng

1. Anh/chị có thể chọn Xem theo đơn vị Không sử dụng hoặc Có sử dụng phần mềm.

 • Chọn Phân hệ cần thống kê tình hình sử dụng: Tính lương; Dự toán lương; Cải cách tiền lương.
 • Chọn tra cứu tình hình sử dụng theo Kỳ tính lương hoặc Thời gian lập. Chọn kỳ lương/khoảng thời gian chi tiết tương ứng.

 • Ngoài ra, anh/chị có thể sử bộ lọc để lọc nhanh tình hình sử dụng theo từng loại đơn vị: Đơn vị sử dụng/Đơn vị chủ quản/Đơn vị tài chính.


Lưu ý: Đơn vị không sử dụng phần mềm là đơn vị chưa có CBNV nào trong danh sách CBNV, hoặc đã có CBNV nhưng chưa thực hiện tất cả nghiệp vụ tính lương/lập dự toán lương/cải cách tiền lương.

2. Phần mềm thống kê theo bộ lọc đã thiết lập, anh/chị có thể Xuất khẩu danh sách này để phục vụ công tác đôn đốc, nhắc nhở cấp dưới hoặc báo cáo lên cấp trên.

Tra cứu thông tin

1. Tại mục Tra cứu thông tin, anh chị có thể tra cứu thông tin của CBCCVC của các đơn vị cấp dưới:

 • Chọn Đơn vị cấp dưới cần tra cứu thông tin.
 • Chọn Loại cán bộ; Tình trạng làm việc.

2. Phần mềm thống kê nhanh tổng số lượng CBNV và số biên chế được giao tương ứng để đối chiếu nhanh.

3. Để xuất khẩu file tra cứu thông tin cấp dưới theo các điều kiện đã lọc để lưu trữ tại đơn vị, chọn Xuất khẩu.

Tra cứu tài khoản đăng nhập

1. Anh/chị có thể tra cứu thông tin tài khoản Quản trị hệ thống tại các đơn vị cấp dưới, chuyển giao vai trò, gỡ bỏ nâng cấp bảo mật tài khoản hay đặt lại mật khẩu. 

2. Chọn đơn vị cấp dưới trong cây đơn vị. Phần mềm hiển thị danh sách Cán bộ nhân viên giữ vai trò Quản trị hệ thống tại đơn vị cấp dưới vừa chọn.

3. Trường hợp Quản trị hệ thống đơn vị cấp dưới quên mật khẩu, anh/chị thực hiện như sau:

– Nếu tài khoản chưa nâng cấp bảo mật thông tin:

 • Chọn Đổi lại mật khẩu.

 • Chọn đổi mật khẩu cho quản trị hệ thống bằng cách Đặt lại mật khẩu gửi về email (Phần mềm tự động gửi lại mật khẩu mới về email của CBNV đơn vị cấp dưới) hoặc Tự nhập để đặt lại mật khẩu mới.

 • Nếu tài khoản đã nâng cấp bảo mật thông tin: Chọn Hướng dẫn lấy lại mật khẩu, phần mềm tự động gửi email về cho CBNV đơn vị cấp dưới để tự đổi mật khẩu. 

4. Trường hợp cần chuyển giao vai trò Quản trị hệ thống của đơn vị cấp dưới cho CBNV khác:

 • Chọn Chuyển giao vai trò. Chọn CBNV sẽ tiếp nhận vai trò Quản trị hệ thống của đơn vị, nhấn Đồng ý.

 • Xác nhận chuyển giao vai trò.

Nghỉ hưu

1. Để theo dõi nhanh các cán bộ nhân viên chuẩn bị nghỉ hưu tại đơn vị cấp dưới, chọn đơn vị cấp dưới trong danh sách và thời gian dự kiến nghỉ hưu để lọc nhanh danh sách cán bộ nhân viên.

2. Nhấn Xuất khẩu để tải về danh sách này.

Cập nhật 15/06/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan