1. Trang chủ
  2. Dành cho ĐVCQ/CQTC
  3. Phê duyệt và tổng hợp dự toán lương

Phê duyệt và tổng hợp dự toán lương

Giúp đơn vị cấp trên nhận được dự toán lương từ cấp dưới, đồng thời có thể phê duyệt, hủy phê duyệt hay từ chối, từ đó tổng hợp dự toán lương cho toàn đơn vị để gửi lên cấp trên.

Nhận dự toán lương từ cấp dưới

1. Khi đăng nhập vào chương trình sẽ thấy thông báo Đề nghị phê duyệt bảng dự toán lương ở góc phải màn hình, anh/chị nhấn vào đường link vào đây, màn hình sẽ tự động chuyển hướng sang trang tổng hợp dự toán lương cấp dưới.

2. Ngoài ra, anh/chị cũng có thể nhấn vào biểu tượng chuông tại góc trên bên phải màn hình để xem lại thông báo này.

Xét duyệt, thẩm định dự toán lương

1. Tại phân hệ Dự toán lương, vào menu Dự toán lương\Xét duyệt/thẩm định, phần mềm sẽ lấy lên danh sách các bảng dự toán lương từ đơn vị cấp dưới với các tình trạng: Chưa nộp dự toán/Chưa xét duyệt/Đã gửi trả/Đã hoàn thành.

2. Tại tab Chưa xét duyệt, phần mềm hiển thị những đơn vị cần xét duyệt dự toán. Kích đúp chuột vào đơn vị cần xét duyệt.

3. Căn cứ vào xác nhận Hệ số lương cơ quan nội vụ gửi xuống, các đơn vị cấp trên sẽ xét duyệt dự toán lương bổ sung đối chiếu với bảng dự toán lương cấp dưới gửi lên , đồng thời xem xét xem cấp dưới lập dự toán có đúng theo hướng dẫn không, sẽ xảy ra 2 trường hợp:

– Trường hợp 1: Phát hiện sai sót

  • Nhấn Góp ý cho cấp dưới và nhập nội dung cần góp ý. Nhấn Lưu để lưu góp ý và nhấn Sửa nếu cần sửa lại nội dung.

  • Nhấn Gửi trả và điền lý do gửi trả để đơn vị cấp dưới điền lại cho đúng

– Trường hợp 2: Số liệu đã chính xác

  • Nếu các số liệu đã chính xác hoặc đơn vị cấp dưới đã gửi lại bảng dự toán lương chỉnh sửa lại theo góp ý và đã đúng yêu cầu của đơn vị cấp trên, đơn vị cấp trên nhấn Hoàn thành từng bảng dự toán  chi tiết.
  • Nhấn tiếp Hoàn thành tại danh sách bảng dự toán. Khi đó số liệu sẽ đồng thời được lấy lên bảng tổng hợp dự toán lương của toàn ngành, toàn địa phương.

Tổng hợp & gửi dự toán lương lên cấp trên

Giúp đơn vị cấp trên tổng hợp số liệu của chính đơn vị mình và đơn vị trực thuộc (nếu là đơn vị chủ quản) hoặc đơn vị cùng cấp quản lý (nếu là đơn vị tài chính) và gửi lên cho đơn vị cấp cao hơn (nếu có).

1. Vào menu Dự toán lương\Tổng hợp dự toán.

2. Căn cứ vào việc phê duyệt dự toán lương của các đơn vị cấp dưới và xác nhận hoàn thành dự toán lương của chính đơn vị để phần mềm hiển thị các thông báo tương ứng: Chưa tổng hợp bảng dự toán lương của đơn vị nào hoặc Đã tổng hợp bảng dự toán lương của chính đơn vị mình
Phần mềm sẽ tự động tổng hợp các chỉ tiêu toàn đơn vị.

3. Nếu là đơn vị chủ quản: anh/chị có thể xem bảng dự toán lương tổng hợp theo lĩnh vực hay là theo cấp ngân sách.

4. Khi xem theo lĩnh vực, phần mềm sẽ hiển thị dòng tổng, sau đó là tổng theo từng khoản, trong mỗi khoản chính là danh sách các đơn vị.

Ngoài ra anh chị có thể chọn xem theo loại lĩnh vực cụ thể nào.

5. Khi xem theo cấp ngân sách, phần mềm sẽ hiển thị dòng tổng, sau đó hiển thị theo từng cấp ngân sách, trong mỗi cấp ngân sách sẽ hiển thị từng khoản, mỗi khoản là danh sách các đơn vị thuộc cấp ngân sách tương ứng có phát sinh số liệu ở khoản đó.

Anh/chị có thể chọn xem theo ngân sách cấp tỉnh/cấp huyện hay cấp xã.

6. Để in bảng dự toán lương toàn ngành, nhấn In.

7. Để gửi báo cáo lên cấp trên, anh/chị nhấn Nộp cấp trên

8. Có thể xuất khẩu bảng tổng hợp dự toán lương dưới dạng file excel.

Cập nhật 02/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan