1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Khai báo CBNV
  4. Khai báo danh sách hưởng lương CBNV

Khai báo danh sách hưởng lương CBNV

Xem phim hướng dẫn

Cách 1: Thêm mới cán bộ nhân viên

1. Tại menu Danh sách CBNV, nhấn Thêm mới/Thêm mới CBNV để thêm mới CBNV.

2. Khai báo các thông tin hưởng lương của CBNV bằng các nhấn vào các tab thông tin tương ứng.

Thông tin chung

1. Khai báo các thông tin cá nhân như Họ tên, SHCB, số CMND…

2. Khai báo thêm thông tin Số tài khoản NH để khi lập bảng lương, phần mềm sẽ chi trả lương về đúng số tài khoản của CBNV.

Lưu ý: Những thông tin có gắn dấu (*) là những thông tin bắt buộc phải khai báo.

Quá trình lương

1. Nhấn Thêm để thêm quá trình lương để cập nhật ngạch lương mới nhất cho CBNV nếu có thay đổi.

Phụ cấp

1. Nhấn Thêm để thêm những loại phụ cấp mà CBNV được hưởng.

2. Khi đó trên bảng lương sẽ tính cả những phụ cấp của CBNV mà anh chị đã khai báo.

Tình trạng làm việc

1. Với những CBNV đã nghỉ hưu, nghỉ việc hay đi công tác nước ngoài, anh chị có thể khai báo tại phần Tình trạng làm việc.

Ví dụ: Anh chị cần khai báo một CBNV nghỉ hưu, tại phần tình trạng làm việc, chọn Nghỉ hưu. 

Theo dõi nghỉ

1. Tại đây anh chị có thể khai báo CBNV đang nghỉ ốm, nghỉ dưỡng sức, nghỉ thai sản..tại thời gian nào để phần mềm lập bảng tính lương tương ứng.

Thông tin bảo hiểm

Khai báo các thông tin hưởng BHXH của CBNV.

Nhấn Lưu. Chọn Lưu hoặc Lưu và thêm nếu cần khai báo thêm CBNV.

Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm để chọn Xóa CBNV hoặc Nhân bản CBNV đó.

Khi khai báo xong CBNV, tại góc bên phải sẽ hiển thị danh sách CBNV trong đơn vị. Nếu cần thay đổi thông tin CBNV nào, có thể tìm nhanh CBNV.

Cách 2: Nhập khẩu danh sách cán bộ nhân viên

1. Tại menu Danh sách CBNV, nhấn Thêm mới/Nhập khẩu tất cả danh sách CBNV.

2. Chương trình hiển thị 3 bước để nhập khẩu danh sách CBNV:

a. Chọn tệp nguồn.

– Nhấn Tải tệp mẫu nhập khẩu, anh/chị sẽ tải về file excel mẫu của chương trình để điền thông tin hưởng lương. 

– Có 2 mẫu nhập khẩu:

  • Mẫu nhập khẩu danh sách hưởng lương: hiển thị các phụ cấp theo chiều ngang.

  • Mẫu nhập khẩu DS hưởng lương, phụ cấp thành nhiều dòng:

– Nhấn Chọn tệp nguồn và tải lên file danh sách CBNV.

  • Nếu file tải lên không hợp lệ, chương trình sẽ hiển thị Tình trạng đồng thời hiển thị lý do file không hợp lệ

  • Nếu file tải lên không có sai sót gì, cột Tình trạng sẽ hiển thị là Hợp lệ. Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.

b. Xác nhận và nhập khẩu

  • Chương trình sẽ thống kê số liệu để anh chị kiểm tra. Nhấn Tiếp tục.

c. Kết quả nhập khẩu

  • Tại đây, chương trình hiển thị thông báo nhập khẩu thành công. Nhấn Hoàn tất để hoàn thành việc nhập khẩu. Nhấn Nhập khẩu lại nếu đơn vị có nhu cầu nhập khẩu file danh sách CBNV khác.

Cách 3: Lấy danh sách CBNV từ phần mềm QLCB.VN

1. Trường hợp đơn vị có sử dụng cả phần mềm Quản lý cán bộ công chức, viên chức QLCB.VN (nghiệp vụ Hồ sơ) và phần mềm Quản lý tiền lương MISA SalaGov, khi lần đầu sử dụng phần mềm SalaGov, chương trình sẽ hiển thị thông báo.

2. Nhấn tại đây để phần mềm chuyển hướng sang danh mục Cán bộ nhân viên. Kiểm tra lại thông tin danh sách hưởng lương và sửa lại (nếu muốn).

3. Ngoài ra, nếu cán bộ tổ chức có thay đổi thông tin hưởng lương của CBCCVC trên phần mềm QLCB.VN thì sẽ được tự động lấy sang MISA SalaGov để kế toán biết được các thông tin thay đổi đó và cập nhật vào danh sách CBNV.

Cập nhật 11/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận