Nâng lương, phụ cấp

Giúp đơn vị có thể lấy ra những CBNV sắp đến hạn nâng lương, phụ cấp theo thời gian, đồng thời có thể cập nhật nhanh quá trình, phụ cấp từ danh sách này.

1. Tại phân hệ tính lương, vào menu Danh sách CBNV, chọn tab Nâng lương, phụ cấp.

2. Tại đây phần mềm hiển thị những CBNV sắp đến hạn nâng lương. Anh chị có thể chọn kỳ nâng lương hay chọn loại nâng lương để xem danh sách tương ứng. VD: Chọn Loại nâng lương là Tất cả các khoản.

3. Nhấn Cập nhật hồ sơ để cập nhật các CBNV sắp đến hạn nâng lương, phụ cấp vào hồ sơ.

4. Tại đây phần mềm hiển thị danh sách loại nâng lương:

  • Chọn loại nâng lương nào thì phần mềm sẽ hiển thị danh sách CBNV sắp đến hạn nâng lương tương ứng (1)
  • Anh/chị tích chọn những CBNV cần cập nhật hồ sơ (2)
  • Nhấn In để in các quyết định nâng lương (3)
  • Nhấn Cập nhật hồ sơ để cập nhật thông tin nâng lương, phụ cấp vào hồ sơ của CBNV được chọn (4)

5. Anh/chị có thể nhấn In để in các quyết định liên quan.

Ví dụ: In Danh sách nâng lương thường xuyên

6. Nhấn Xuất khẩu, phần mềm sẽ tự động tải xuống dưới dạng file excel để anh chị có thể in được danh sách CBNV đến kỳ nâng lương để lưu lại đơn vị và để đối chiếu với danh sách được phê duyệt.

Cập nhật 30/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan