1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R35
  4. Kế toán có thể biết được trường hợp CBNV chuẩn bị có số giờ làm thêm vượt quá số giờ quy định

Kế toán có thể biết được trường hợp CBNV chuẩn bị có số giờ làm thêm vượt quá số giờ quy định

1. Mục đích

Kế toán có thể biết được trường hợp CBNV chuẩn bị có số giờ làm thêm vượt quá số giờ quy định.

2. Chi tiết thay đổi

Theo Luật lao động 2019, trường hợp áp dụng quy định thời gian làm việc bình thường theo tuần thì số giờ làm thêm không quá 40 giờ trong 01 tháng; không quá 200 giờ trong 01 năm.

Kể từ phiên bản R35, phần mềm bổ sung chức năng đối chiếu số giờ làm thêm theo định mức, giúp kế toán có thể nắm bắt nhanh chóng số giờ làm thêm của CBNV để có thể phân bổ hợp lý.

Cụ thể như sau:

Tại bảng phụ cấp làm thêm, làm đêm, nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm, chọn Đối chiếu số giờ làm thêm theo định mức.

Bảng đối chiếu số giờ làm thêm theo định mức bao gồm các cột:

  • Tổng số giờ làm thêm trong năm đã ghi nhận trên các bảng tính làm thêm, làm đêm
  • Số giờ làm thêm từng tháng theo các bảng tính làm thêm, làm đêm đã lập trong năm

Trường hợp đơn vị có CBNV đã có số giờ làm thêm vượt quá mức quy định (trên 200 giờ/ năm,  trên 40 giờ/tháng), số giờ làm thêm đó sẽ được bôi đỏ.

Có thể tích chọn Chỉ hiển thị các dòng phát sinh chênh lệch, phần mềm sẽ lọc ra các trường hợp CBNV có số giờ làm thêm vượt định mức.

Cập nhật 18/04/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan