1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R35
  4. Kế toán có thể tạo được phần “Tổng số tiền bằng chữ” trên mẫu 09 theo yêu cầu của kho bạc

Kế toán có thể tạo được phần “Tổng số tiền bằng chữ” trên mẫu 09 theo yêu cầu của kho bạc

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể tạo được phần “Tổng số tiền bằng chữ” trên mẫu 09 theo yêu cầu của kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng tháng, kế toán lập thực hiện tính lương và lập mẫu báo cáo 09. Trên mẫu 09, phần “Tổng số tiền bằng chữ” sẽ hiển thị tổng số tiền lương và phụ cấp của đơn vị, cuối dòng luôn xuất hiện chữ “chẵn” và không thể chỉnh sửa dòng dữ liệu này. Trong khi đó, kho bạc yêu cầu tổng số tiền bằng chữ chỉ hiển thị số tiền và không có từ “chẵn”.

Kể từ phiên bản R35, khi thiết lập hiển thị báo cáo, phần mềm bổ sung thêm tùy chọn hiển thị số tiền bằng chữ chứa ký tự “chẵn” hoặc không.

Cụ thể như sau:

Nhấn vào biểu tượng Hệ thống, chọn Thiết lập hiển thị báo cáo.

Tại mục Đọc số tiền bằng chữ có tùy chọn Đọc số tiền chẵn: 

  • Tích chọn Đọc số tiền chẵn: Báo cáo hiển thị số tiền bằng chữ có ký tự “chẵn”
  • Không tích chọn: Báo cáo hiển thị số tiền bằng chữ không có ký tự “chẵn”

Anh/chị xem ví dụ ở phần Đọc thử số tiền. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 18/04/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan