1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R30
  4. Kế toán mong muốn có mẫu thuyết minh như đang sử dụng – PTC Thanh Xuân

Kế toán mong muốn có mẫu thuyết minh như đang sử dụng – PTC Thanh Xuân

1. Mục đích

Giúp kế toán PTC Thanh Xuân có thể sửa mẫu thuyết minh theo mẫu đặc thù đơn vị đang sử dụng.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng tháng đơn vị nộp bảng lương 09 kèm thuyết minh tăng giảm ra kho bạc để rút lương. Mẫu hiện tại của đơn vị được chia thành các nhóm đối tượng tương tự trên bảng lương 09 và có các thông tin về tài khoản, số chênh lệch. lý do chênh lệch.

– Trước phiên bản R30, tính năng sửa mẫu thuyết minh của phần mềm đã cơ bản đáp ứng được các cột thông tin theo mẫu của đơn vị nhưng chưa chia nhóm đối tượng như bảng lương 09 và các thông tin về tài khoản ngân hàng.

– Kể từ phiên bản R30, phần mềm cải tiến tính năng sửa mẫu thuyết minh, bổ sung các thông tin theo mẫu đặc thù của PTC Thanh Xuân và bổ sung mẫu thuyết minh mang đi theo mẫu của PTC Thanh Xuân.

Cụ thể như sau:

1. Tại màn hình bảng lương chi tiết, nhấn In, chọn Mẫu số 09/NĐ11: Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng (tùy chỉnh).

2. Khai báo Tham số báo cáo. Tại danh sách mẫu thuyết minh, phần mềm đã bổ sung mẫu đặc thù của quận Thanh Xuân: Mẫu số 17: Hiển thị thuyết minh thay đổi lương, phụ cấp (đặc thù Thanh Xuân – Hà Nội).

Chọn mẫu số 17. Nhấn Đồng ý.

3. Phần thuyết minh trên báo cáo hiển thị theo nhóm đối tượng hưởng lương và có thông tin tài khoản ngân hàng.

4. Phần mềm cũng bổ sung tùy chọn ở tính năng sửa mẫu thuyết minh để thiết lập nội dung thuyết minh hiển thị theo nhóm hưởng lương và bao gồm thông tin tài khoản ngân hàng.

Vào mục Sửa chân chữ ký\Sửa phần thuyết minh, chọn Tùy chọn mẫu thuyết minh.

Mẫu của tôi, nhấn Tạo mẫu thuyết minh mới.

Tại màn hình Tùy chỉnh chọn thiết lập mẫu thuyết minh, chọn Sửa thuyết minh chi tiết.

Chọn Thiết lập nhóm dòng thuyết minh, tại màn hình Thiết lập nhóm dòng dữ liệu, phần mềm đã bổ sung tùy chọn Nhóm dữ liệu theo nhóm hưởng lương. Anh/chị tích chọn dòng này, nhấn Đồng ý.

Ở phần Chọn cột hiển thị, nhấn vào biểu tượng như trên hình để lựa chọn dữ liệu hiển thị trên cột. Trong danh sách mang theo, phần mềm đã bổ sung 2 giá trị: Số tài khoảnNgân hàng.

Cập nhật 23/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan