1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R30
  4. kế toán mong muốn có thể in được các bảng lương giống nhau khác đối tượng hưởng trong tháng một cách nhanh nhất

kế toán mong muốn có thể in được các bảng lương giống nhau khác đối tượng hưởng trong tháng một cách nhanh nhất

1. Mục đích

Giúp kế toán in được các bảng lương giống nhau khác đối tượng một cách nhanh chóng.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng tháng kế toán cần in nhiều bảng lương cho các đối tượng khác nhau, đặc biệt là các đơn vị khối xã/phường. Để in được hết bảng lương trong tháng, kế toán cần thực hiện nhiều thao tác và mất rất nhiều thời gian. Nếu lập tất cả các đối tượng trên 1 bảng lương thì khi in vẫn phải chọn nhiều lần và phải thiết lập các mẫu khác nhau cho từng đối tượng.

– Kể từ phiên bản R30, khi in báo cáo, phần mềm cho phép chọn nhiều bảng lương để in và có thể lựa chọn cộng số liệu tất cả các bảng lương vào 1 bảng hay in mỗi bảng lương là 1 báo cáo riêng; kế toán có thể chọn lại tham số in mà không cần đóng báo cáo để chọn lại.

Cụ thể như sau:

1. Tại màn hình Danh sách bảng tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn vào biểu tượng máy in, chọn mẫu báo cáo cần in.

Ví dụ: Mẫu 3: Bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp.

2. Tại màn hình Tham số báo cáo, chọn các bảng lương cần in. Tích chọn Mỗi bảng lương là 1 báo cáo. Nhấn Đồng ý.

=> Phần mềm sẽ hiển thị mỗi bảng lương thành 1 mẫu báo cáo riêng.

3. Tại màn hình xem trước mẫu báo cáo, khi anh/chị nhấn Nạp, phần mềm hiển thị lại phần Tham số báo cáo để chỉnh sửa và tiếp tục in, anh/chị không cần đóng báo cáo để lặp lại thao tác chọn in từ đầu.

Cập nhật 22/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan