1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R30
  4. Kế toán muốn kết nối đến cổng giao dịch điện tử của KBNN (DVC)

Kế toán muốn kết nối đến cổng giao dịch điện tử của KBNN (DVC)

1. Mục đích

Giúp kế toán kết nối trực tiếp với cổng giao dịch điện tử của KBNN (DVC) để lập và gửi hồ sơ giao dịch ngay trên phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

Để giao dịch với KBNN, sau khi lập các chứng từ thanh toán lương, bảo hiểm, KPCĐ, thuế TNCN, kế toán phải nộp trực tiếp tại kho bạc địa phương hoặc xuất file xml và gửi qua cổng DVC KBNN. Việc này khiến kế toán mất nhiều thời gian và chưa tiện theo dõi trạng thái phê duyệt của hồ sơ.

– Kể từ phiên bản R30, phần mềm MISA SalaGov đã có thể kết nối đến KBNN và cho phép kế toán giao dịch trực tiếp với DVC KBNN.

Cụ thể như sau:

Đăng ký kết nối trực tuyến với KBNN

1. Khi đăng nhập vào phần mềm MISA SalaGov, phần mềm sẽ hiển thị thông báo Đăng ký kết nối trực tuyến KBNN. Nhấn Đăng ký ngay để tải về phiếu đăng ký.

2. Thực hiện khai báo các thông tin Đăng ký sử dụng ứng dụng, dịch vụ của KBNN.

3. Sau khi hoàn thiện phiếu đăng ký, đơn vị gửi cho KBNN tại địa phương nơi thực hiện giao dịch để kho bạc tại địa phương lập danh sách các đơn vị sử dụng kho bạc điện tử và gửi lên KBNN.

Khi KBNN phê duyệt sẽ thực hiện mở cổng kết nối với hệ thống kho bạc điện tử của MISA. Khi đó, đơn vị có thể truy cập phần mềm MISA SalaGov và thực hiện kết nối DVC bằng tài khoản đã đăng nhập vào DVC KBNN.

Thực hiện kết nối với DVC KBNN

1. Có 2 cách để anh/chị mở giao diện kết nối với DVC KBNN.

Cách 1: Khi đăng nhập vào phần mềm và thấy thông báo Đăng ký kết nối trực tuyến KBNN. Nhấn Sử dụng ngay.

Cách 2: Vào menu Chi trả lương, chọn Kho bạc điện tử

2. Tại màn hình Kết nối DVC, nhập tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản đã đăng ký với KBNN.

Tích chọn Lưu thông tin kết nối để lưu lại tài khoản cho những lần đăng nhập sau.

Nhấn Kết nối DVC => Phần mềm hiển thị vai trò của người dùng tương ứng với tài khoản đăng nhập.

Ví dụ:

Khi đăng nhập với vai trò kế toán viên:

Khi đăng nhập với vai trò kế toán trưởng:

3. Để hủy kết nối và đăng nhập tài khoản khác, nhấn Hủy kết nối.

Cập nhật 23/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan